Kategorie Szkolenia handlowe – zamknięte

"Błędy to WIELKIE chwile!"
Dawid Neenan
POLIGON HANDLOWY to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego innowacyjnego rozwiązania to zorientowanie nie na wiedzę ale na rozwijanie umiejętności poprzez praktyczne i intensywne działania treningowe, mające na celu zwiększenie jakości kontaktów i relacji z klientami oraz lojalności klientów (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW).
"Błędy to WIELKIE chwile!"
Dawid Neenan
POLIGON HANDLOWY to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego innowacyjnego rozwiązania to zorientowanie nie na wiedzę ale na rozwijanie umiejętności poprzez praktyczne i intensywne działania treningowe, mające na celu zwiększenie jakości kontaktów i relacji z klientami oraz lojalności klientów (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW).
"Błędy to WIELKIE chwile!"
Dawid Neenan
POLIGON HANDLOWY to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego innowacyjnego rozwiązania to zorientowanie nie na wiedzę ale na rozwijanie umiejętności poprzez praktyczne i intensywne działania treningowe, mające na celu zwiększenie jakości kontaktów i relacji z klientami oraz lojalności klientów (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW).

Dlaczego to szkolenie?

Głos dla handlowca czy konsultanta komunikującego się z klientami przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim jest narzędziem pracy. W dużej mierze to od siły głosu, jego barwy, tonu zależy jak odbierze nas klient, czy będzie miał ochotę nas słuchać i jak nas zapamięta. Na szkoleniu warsztatowym z emisji głosu weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, które nauczą cię odpowiedniej pracy głosem. Dowiesz się także jak o to narzędzie dbać i jak radzić sobie ze stresem pojawiającym się podczas prowadzenia rozmów.

Dlaczego to szkolenie?

Głos dla handlowca czy konsultanta komunikującego się z klientami przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim jest narzędziem pracy. W dużej mierze to od siły głosu, jego barwy, tonu zależy jak odbierze nas klient, czy będzie miał ochotę nas słuchać i jak nas zapamięta. Na szkoleniu warsztatowym z emisji głosu weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, które nauczą cię odpowiedniej pracy głosem. Dowiesz się także jak o to narzędzie dbać i jak radzić sobie ze stresem pojawiającym się podczas prowadzenia rozmów.

Dlaczego to szkolenie?

Wiele firm oraz wiele osób prywatnych ma problem z odzyskiwaniem własnych pieniędzy za sprzedany towar lub wykonaną usługę w umówionym terminie. Trudno nam się upomnieć o nie a jeśli już to robimy kosztuje to nas bardzo dużo na poziomie własnych emocji. Czasem konsekwencją takiego zdarzenia jest zakończenie współpracy, co oczywiście nie jest dobre, bo chcielibyśmy dalej współpracować z kontrahentem. By uniknąć tych wszystkich niedogodności wskazany jest dystans. Można go nabrać uczestnicząc w szkoleniu, dzięki któremu poznacie Państwo mechanizmy psychologiczne zachowań ludzkich oraz wypracujemy standardy rozmów, które mogą być swego rodzaju kołem ratunkowym podczas prowadzenia rozmowy windykacyjnej.

Dlaczego to szkolenie?

Skuteczność sprzedaży uwarunkowana jest umiejętnościami strategicznymi i zarządczymi szefa zespołu handlowców. Musi on umieć przeanalizować rynek, w jasny sposób wyznaczyć cele, a następnie wprowadzić ich realizację w życie dzięki dobrej motywacji swoich pracowników. Tego wszystkiego nauczysz się na naszym szkoleniu.

Dlaczego to szkolenie?

Jak poradzić sobie z własnymi emocjami podczas konfliktowych sytuacji? Jak radzić sobie z obiekcjami i zażaleniami? Jak rozpoznać i reagować na manipulacje klientów? Podczas szkolenia uczestnicy poznają strategie postępowania w sytuacji reklamacji, nauczą się przeformułowań oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta. Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników postępowania z niezadowolonym, zdenerwowanym, „trudnym” klientem.

Dlaczego to szkolenie?

Komunikacja werbalna i niewerbalna są bardzo istotnymi elementami procesu sprzedaży. Jak utrzymywać inicjatywę w prowadzeniu rozmowy, jak umiejętnie uprzedzać obiekcje, jak zbierać istotne informacje oraz diagnozować potrzeby klienta? Jak wpływać na klienta poprzez odpowiedni dobór pytań i zwrotów, a także czystość mowy oraz jasność i zwięzłość sformułowań? Dzięki temu szkoleniu handlowcy przeprowadzą klienta przez cały proces decyzyjny dając mu możliwość ciągłego wyboru i poczucie, że sam podjął ostateczną decyzję, nie pozostawiając miejsca na zastrzeżenia i obiekcje oraz nie dopuszczając do sporów, dyskusji i sytuacji konfliktowych.

Dlaczego to szkolenie?

Jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne, by wywrzeć nacisk na sprzedającym. Jak przygotować przetarg, by uzyskać najlepsze oferty? Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacji handlowych, kontekstu konkretnych negocjacji sprzedaży przedmiotów materialnych i złożonych usług, a także szczegółowych kwestii negocjacyjnych. Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności takich jak: analizowanie zagadnień negocjacyjnych, prowadzenie negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy, kreowanie jej wizerunku na zewnątrz, asertywna komunikacja interpersonalna, diagnozowanie manipulacji i kontr- manipulacji, sterowanie emocjami.

Dlaczego to szkolenie?

Jak trafnie wybrać potencjalnych klientów? Jak zbierać informacje i jakie informacje zbierać, by maksymalizować efektywność sprzedaży telefonicznej? Jak zmotywować się do pracy telemarketingowej? Jak tworzyć pozytywną atmosferę i budować relacje w rozmowie telefonicznej? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak umówić spotkanie, żeby klient rzeczywiście chciał się spotkać? Uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą metody telefonicznej prezentacji oferty, badania i diagnozowania lub kreowania potrzeb, operowania argumentami w kontakcie z klientem, radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami; a także poznają i doświadczą specyfiki rozmowy telefonicznej – najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminowania.

Dlaczego to szkolenie?

Badania Gartner Group wskazują na to, że tylko 10% klientów jest traconych, ponieważ konkurencja proponuje obiektywnie coś lepszego. Ponad 70% klientów odchodzi do konkurencji, ponieważ dostawca nie poświęca im wystarczającej uwagi. Koszt pozyskania nowego klienta jest od 8 do 10 razy wyższy od utrzymania przy sobie aktualnego klienta. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta ma nauczyć pracowników takiego prowadzenia rozmowy z klientem, przyjmowania reklamacji i zażaleń, wpływania na zachowanie i stan emocjonalny klienta, aby niezależnie od sprawy, w jakiej dzwoni lub przychodzi zawsze wracał zadowolony.

Dlaczego to szkolenie?

Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Proponowane szkolenie daje odpowiedź – jak zacząć? Gdzie szukać klientów i jak ich segmentować? Jak zebrać istotne informacje o kliencie? Jak dotrzeć do osoby decyzyjnej? Jak nawiązać pierwszy kontakt z klientem (telefonicznie, bezpośrednio)? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak badać i jak kreować potrzeby podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej? Jak przygotować niepowtarzalną i indywidualną ofertę handlową oraz jak zainteresować nią klienta? Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do skorzystania z tego właśnie szkolenia.