Kategorie Szkolenia z negocjacji – zamknięte

"Błędy to WIELKIE chwile!"
Dawid Neenan
POLIGON NEGOCJACYJNY to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego rozwiązania to zorientowanie nie na wiedzę ale na rozwijanie umiejętności poprzez praktyczne i intensywne działania treningowe, mające na celu podniesienie wyników negocjacyjnych (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW).

Dlaczego to szkolenie?

Jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne, by wywrzeć nacisk na sprzedającym. Jak przygotować przetarg, by uzyskać najlepsze oferty? Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacji handlowych, kontekstu konkretnych negocjacji sprzedaży przedmiotów materialnych i złożonych usług, a także szczegółowych kwestii negocjacyjnych. Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności takich jak: analizowanie zagadnień negocjacyjnych, prowadzenie negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy, kreowanie jej wizerunku na zewnątrz, asertywna komunikacja interpersonalna, diagnozowanie manipulacji i kontr- manipulacji, sterowanie emocjami.

Dlaczego to szkolenie?

Każdy menadżer spotyka się w codziennej pracy z koniecznością negocjowania – czy to w trakcie spotkań handlowych, gdzie warto wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla firmy, czy w czasie rozmów z własnym przełożonym, czy też w przypadku, kiedy podwładny żąda podwyżki. Umiejętność przekonywania, generowania argumentów, zachowania dystansu emocjonalnego oraz znajomość trików negocjacyjnych przyda się każdemu menadżerowi.

Dlaczego to szkolenie?

Jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne, by wywrzeć nacisk na sprzedającym. Jak przygotować przetarg, by uzyskać najlepsze oferty? Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacji handlowych, kontekstu konkretnych negocjacji sprzedaży przedmiotów materialnych i złożonych usług, a także szczegółowych kwestii negocjacyjnych. Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności takich jak: analizowanie zagadnień negocjacyjnych, prowadzenie negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy, kreowanie jej wizerunku na zewnątrz, asertywna komunikacja interpersonalna, diagnozowanie manipulacji i kontr- manipulacji, sterowanie emocjami.