Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Najbliższy termin szkolenia: 30.06.2017

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 

W trakcie szkolenia z delegacji i podróży służbowych omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Na szkoleniu omówione zostaną m. in. nowe zasady rozliczania podróży służbowych w porównaniu z dotychczas obowiązującymi. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Jakie atuty ma nasze szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
 • BADANIE POTRZEB – szkolenie z delegacji i podróży służbowych zostanie poprzedzone dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwoli to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE do szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.
 • TRENER PRAKTYK - szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym w obszarze szkolenia.
 • PROGRAM SZKOLENIA - szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej).
 • MIEJSCE SZKOLENIA –  szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne odbędzie się w naszym Centrum Szkoleniowym w Warszawie. W dogodnej lokalizacji stworzyliśmy wyjatkowe miejsce do efektywnej pracy na szkoleniu z delegacji. 
 
   

Cele szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:

 
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian;
 • Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych;
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo;
 

Kogo zapraszamy na szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
 • Służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw;
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych;
 • Właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników;
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych.
 

Jaki jest program szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
MODUŁ I.
PRAWNE REGULACJE W ZAKRESIE DEFINICJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
 • Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 • Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych;
 • Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych;
 • Jak rozliczyć czas pracy osoby przebywającej w podróży służbowej;
 • Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych;
MODUŁ II.
KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE 
 
 • Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym nowych zasad obliczania diet;
 • Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej;
 • Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej;
 • Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu;
 • Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne);
 MODUŁ III.
ZAGRANICZNE PODRÓŻE
 MODUŁ IV.
ROZLICZENIE KOSZTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W ASPEKCIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
 MODUŁ V.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 
 • Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych;
 • Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy;
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników;
 MODUŁ V.
ANALIZA PORÓWNAWCZA REGULACJI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH WPROWADZANYCH PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA MPIPS Z DNIA 29.01.2013R. NA BAZIE ROZPORZĄDZEŃ DELEGACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 28. LUTEGO 2013R.
 MODUŁ VI.
NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNE PROBLEMY PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
 • Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
 • Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
 • Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
 • Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
 • Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
 • Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
 • Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
 • Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
 • Czy pracownikowi należy „zapewnić” kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za „symboliczną złotówkę” lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
 • Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
 • Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
 • Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
 • Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego?
 • Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową;
 • Zasady rozliczeń na gruncie pracodawca-pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych i bilansowych;
 MODUŁ VI.
DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE


Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne - Co? Gdzie? Kiedy? Czyli informacje organizacyjne:

 
 • Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne odbędzie się w Centrum Szkoleniowym firmy BIZNES EDUKATOR, Pl. Inwalidów 10 w Warszawie:
sala szkoleniowa warszawa
sala szkoleniowa warszawa
sala szkoleniowa warszawa
Najbliższy termin szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
 
Trener dedykowany do szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
 

Trener praktyk z  wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne wynosi: 690 PLN + 23% VAT

Uwaga - 10% RABATU za zgłoszenie dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena obejmuje:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych;
 • Szkolenie (bez zakwaterowania);
 • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej;
 • Lunch oraz serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.udział w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

wypełnij załączony formularz zamówienia i odeślij go:

 faxem na numer 22 644 86 45 lub
mailem na adres: szkolenia-otwarte@biznesedukator.pl

 

Masz dodatkowe pytania?

lub zadzwoń - tel. 22 266 84 24AKCEPTUJĘ
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej w Polityce Prywatności.