AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013 - Warszawa

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU "AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013"?

 
 

 

Miasto: Warszawa

Termin: 17-18.02.2013

Trener:  Joanna Patyk/ Krzysztof Karpiński

Czas trwania: 12 godzin

 

Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Dowiedz się jak zrobić to szybko i skutecznie. Przyjdź na nasze szkolenie, aby zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną!

 

 


 
Jakie atuty ma nasze szkolenie "AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013"?
 

 BLISKI TERMIN SZKOLENIA AKCJA BILANS -SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013                                     

 

17-18.02.2014r            

Zobacz cały           
grafik szkoleń otwartych
 

 

   • Podstawową korzyścią dla uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej
    z dokonywaniem rozliczeń podatkowych,
   • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku
    z zamknięciem roku podatkowego i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu,
   • Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe   złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym dotyczących rozliczania nierezydentów.

 

W jakiej formie prowadzone jest szkolenie "AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013"?

 

 

Szkolenie prowadzone w  formie warsztatu.

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

 


 
 

Jaki jest CEL szkolenia AKCJA BILANS - sprawozdanie finnasowe za rok 2013 ?

 

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi obowiązkami związanymi z  zamknięciem roku podatkowego, a wynikającymi z uregulowań prawa podatkowego,
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się z obowiązującymi wzorami formularzy podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w deklaracjach i zeznaniach.
 

 

Kogo zapraszamy na szkolenie:

 
  • główni księgowi i księgowi ,
  • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznego       podatku dochodowego, w tym osoby ponoszące odpowiedzialność w tym zakresie,
  • dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatkowych w firmie.
   
   

Jaki jest program szkolenia "AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013"?

 

 

 

CZĘŚĆ PODATKOWA (1 dzień):

Trener: Joanna Patyk

 

MODUŁ I SZKOLENIA - Ustalanie dochodu podatkowego:

 • wzór ustalania dochodu (straty) wynikający z Ustawy CIT;
 • wynik bilansowy a wynik podatkowy;
 • znaczenie „przejściówki” i zasady prawidłowego jej wypełnienia;
 • najczęściej pojawiające się błędy w przejściu z wyniku podatkowego na wynik bilansowy, w tym dotyczące rozliczeń leasingu.

 

MODUŁ II SZKOLENIA - Przychód podatkowy – problemy praktyczne:

 • moment powstania przychodu podatkowego, w tym rozliczenie udzielenia premii pieniężnej;
 • rozliczenia okresowe a moment powstania przychodu;
 • świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – zasady ustalania ceny rynkowej;
 • przykłady nieodpłatnych świadczeń i ich rozliczeń: tooling, umorzone odsetki, użyczenie;
 • przedpłata a zaliczka.

 

MODUŁ III SZKOLENIA - Koszt uzyskania przychodu – problemy praktyczne:

 • NOWA zasada rozliczania KUP od 2013 r. - problemy praktyczne na przełomie roku w przypadku faktur  niezapłaconych;
 • odpisy amortyzacyjne a nowe zasady ustalania KUP;
 • podział na koszty pośrednie i bezpośrednie oraz znaczenie podziału dla ustalania wyniku podatkowego danego roku;
 • rozliczanie bonusów, premii pieniężnej od obrotów – problemy praktyczne i konsekwencje podatkowe;
 • Reprezentacja a reklama w 2013 r. – najnowsze orzecznictwo, w tym kawa, herbata dla kontrahentów, usługa gastronomiczna jako KUP, drukowane materiały informacyjne i reklamowe;
 • wydatki nie stanowiące KUP – podstawowe grupy, w tym wierzytelności nieściągalne, podatek VAT, kary
  i odszkodowania.

 

MODUŁ IV SZKOLENIA - Problemy praktyczne i ich rozliczenie przez podatnika:

 • NOWA ustawa o terminach zapłaty a skutki podatkowe: przedłużone terminy płatności a nieodpłatne świadczenie, nota odsetkowa podatkowo i bilansowo, odszkodowanie w wysokości 40 euro i jego rozliczenie;
 • rozliczenie leasingu,  w tym opłata wstępna jako KUP w 2013 r., podział leasingu na operacyjny
  i finansowy a ujęcie podatkowe i bilansowe;
 • różnice kursowe podatkowe a bilansowe;
 • praktyczne problemy związane z rozpoznawaniem różnic kursowych, w tym różnica kursowa od faktury krajowej, kurs faktyczny banku a kurs średni NBP, formy zapłaty a różnice kursowe.

 

MODUŁ V SZKOLENIA - Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku dochodowego:

 • zasady rozliczania darowizn rzeczowych i pieniężnych – wyłączenia, dokumenty formalne,  na co uważać;
 • zasady obliczenia podatku dochodowego;
 • formy uproszczone wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: zasady stosowania, korzyści
   i niebezpieczeństwa.

 

MODUŁ VI SZKOLENIA - Zeznania roczne – zasady wypełniania i problemy praktyczne:

 • najczęściej pojawiające się błędy w zeznaniach i deklaracjach;
 • korygowanie zeznań i deklaracji;
 • brak złożenia formularzy podatkowych a sankcje z tego tytułu;
 • składanie zeznań i formularzy drogą elektroniczną – zasady i tryb postępowania;
 • Zeznanie CIT–8 i załączniki do niego, w tym zeznanie ST;
 • Informacje ORD–W i ORD–U jako dodatkowe obowiązki informacyjne podatników wynikające
  z ordynacji podatkowej;
 • Rozliczanie nierezydentów –  zeznania roczne CIT–10Z i informacje IFT – zasady składania;
 • e-kontrola podatkowa.

 

MODUŁ VI SZKOLENIA - Dyskusja z uczestnikami.       

 

 

CZĘŚĆ RACHUNKOWA (2 DZIEŃ):

Trener: Krzysztof Karpiński

 

MODUŁ I SZKOLENIA - Wstęp - ostatnie zmiany.

 

MODUŁ II SZKOLENIA - Sprawozdania finansowe.

 

MODUŁ III SZKOLENIA - Wybór biegłego i badanie.

 

MODUŁ IV SZKOLENIA - Osoby odpowiedzialne.

 

MODUŁ V SZKOLENIA - Inwentaryzacja i wycena:

 • zarządzenie o inwentaryzacji;
 • przeprowadzenie inwentaryzacji;
 • wycena - aktualizacja, skorygowana cena nabycia.

 

MODUŁ VI SZKOLENIA - Zatwierdzenie i publikacja sprawozdań finansowych.

 

MODUŁ VII SZKOLENIA - Zasady przechowywania dokumentów.

 

MODUŁ VIII SZKOLENIA - Wybrane zagadnienia z zakresu sporządzania                                                              sprawozdań finansowych.

 

MODUŁ IX SZKOLENIA - Wycena w walutach obcych w trakcie i na zakończenie                                                roku. 

 

MODUŁ X SZKOLENIA - Przychody, koszty bezpośrednie i pośrednie na przełomie                                           roku.

 

MODUŁ XI SZKOLENIA - Rezerwy, RMB i zobowiązania warunkowe.

 

MODUŁ XII SZKOLENIA - Podatek odroczony.

 

MODUŁ XIII SZKOLENIA - Leasing - ujęcie księgowe.


 

 

 
Szkolenie "AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013" - co? gdzie? kiedy? czyli informacje organizacyjne
 
 

Najbliższy termin realizacji szkolenia Akcja Bilans - sprawozdanie finansowe za rok 2013: 


17-18.02.2014r  Warszawa

 

 

Prowadzący:

Część podatkowa - Joanna Patyk - doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując
w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


Część rachunkowa - Krzysztof Karpiński -  jest wieloletnim specjalistą, wykładowcą i doradcą w zakresie rachunkowości i podatków. Autor artykułów prasowych. Od ponad 17 lat prowadzi szkolenia i kursy w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, rachunkowości oraz kursy kadrowo-płacowye. Wieloletni praktyk, od ponad 20 lat zajmuje się księgowością. Pracował na stanowiskach dyrektora finansowego oraz głównego księgowego. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów. Odbył aplikację na biegłego rewidenta. Pracował lub doradzał dla wielu firm z branży (m.in. budowlanej, transportowej, filmowej, stoczniowej, maszynowej, chemicznej, spożywczej, odzieżowej, sanitarnej, szkoleniowej, meblowej i handlowej).

 

Cena szkolenia - 890 PLN + 23% VAT

UWAGA - 10% rabatu za zgłoszenie dwóch lub więcej osób

 

 

Cena szkolenia AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013 zawiera:

 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • lunch oraz serwis kawowy 
 • dyplom ukończenia szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w szkoleniu AKCJA BILANS - sprawozdanie finansowe za rok 2013- Warszawa

 

 

wypełnij załączony formularz zamówienia i odeślij go:
 faxem na numer 022 6448645 lub
mailem na adres: szkolenia-otwarte@biznesedukator.pl
 


 

Masz dodatkowe pytania?


lub zadzwoń - tel. 022 6491583.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firma szkoleniowa Biznes Edukator Sp. z o.o. - partner w zakresie organizacji szkoleń dla firm i szkoleń dla pracowników.