pazp-referencjeUsługi zostały wykonane w sposób rzetelny, terminowo oraz z zachowaniem wysokiej jakości.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Cykl szkoleń Budowa i Rozwój Zespołu - 2016
mdm-referencjeSzkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.

MDM Polska

Szkolenie - 2016
neckermann-rozwoj-umiejetnosciSzkolenia zostały zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb uczestników.

Neckermann Polska

Projekt szkoleniowy Rozwój umiejętności menadżerskich - 2016
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny oraz rzetelny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników - 2016

polski_instytut_dyplomacji_cykl_szkolen_2015_referencjeDobra współpraca z firmą Biznes Edukator w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. Wysoki poziom świadczonych usług sprawia, że możemy ją polecić jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego

Cykl szkoleń - 2015
Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb uczestników.

Neckermann Polska

Cykl szkoleń - 2016

elmega_-_windykacje_telefoniczne_-_12.03.2015Współpraca podczas realizacji szkolenia przebiegała w sposób sprawny, rzetelny i terminowy. Szkolenie dopasowane było do potrzeb i wymagań pracowników… Rekomenduję Biznes Edukator jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Tax Care S.A.

Szkolenie Skuteczna selekcja i rekrutacja - 2015

colmec_-_cykl_szkolen_-_2015Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w sposób profesjonalny. Uczestnicy szkolenia w przeprowadzonych ankietach wysoko ocenili zarówno pracę trenera jak i zaproponowany program oraz metody i organizację szkolenia.

Colmec Sp. z o.o.

Cykl szkoleń - 2015

ministerstwo_gospodarki_-_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_-_kwiecien_2015Zamówienie zostało zrealizowane rzetelnie,w należyty i prawidłowy sposób. Przygotowanie merytoryczne trenera,styl komunikacji,umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

Ministerstwo Gospodarki

Szkolenie Równość szans kobiet i mężczyzn - 2015

mpps_szkolenie_prowadzenie_rozmow_oceniajacychSzkolenie zostało przez uczestników ocenione pozytywnie. … Stwierdzam, że jestem zadowolona z usług świadczonych przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. W mojej ocenie jest ona solidnym i godnym polecenia partnerem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Szkolenie Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami - 2015

20140521123316871-page-001Usługa jest zrealizowana należyty i prawidłowy sposób.

Lux Med

Szkolenie z zarządzania w formie Poligonu Menedżerskiego - 2013

referencja_ministerstwo_skarbu_panstwaSzczególnie doceniamy chęć jak najlepszego dostosowania wartości merytorycznej szkolenia do potrzeb MSP i sprawną współpracę na każdym etapie realizacji projektu. Ministerstwo Skarbu Państwa wysoko ocenia współpracę z Wykonawcą.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Cykl szkoleń - 2013

makro_etyka_w_biznesie_06.2005-page-001

Treść szkolenia i jego forma były dostosowane do naszych potrzeb i oczekiwań. … Warto również podkreślić dobrą współpracę … podczas procesu przygotowania i organizacji szkolenia. Szkolenie to jest rekomendowane przez naszych menedżerów.

Makro Cash and Carry Polska - 2015 rok

Szkolenie Skuteczne wywieranie wpływu - 2005

makro_etyka_w_biznesie_06.2005-page-001Przeprowadzone szkolenie spełniło nasze oczekiwania na etapie konstruowania programu jak i jego realizacji. Firma … jest godna polecenia, dlatego też zachęcam do korzystania z jej usług.

Makro Cash and Carry Polska

Szkolenie z Etyki w biznesie - 2005

hp-_cykl_szkolen_07.2007-03.2008Współpraca z zespołem Biznes Edukator była miłym doświadczeniem dla organizatorów i uczestników szkolenia. … Podsumowując, usługi szkoleniowe świadczone przez firmę spełniły nasze oczekiwania.

HP - Hewlett Packard

Cykl szkoleń - 2008

referencje_canpol-page-001Oceniam szkolenie przeprowadzone przez Biznes Edukator jako wątkowe cenne i w pełni dopasowane do specyfiki działalności naszej firmy. Szkolenie wpłynęło zdecydowanie w pozytywny sposób na rozwój osobisty uczestników oraz skutecznie zwiększyło sprzedaż.

Canpol Sp. z o.o.

Szkolenie z etyki w biznesie - 2014

supravis2Oceniam szkolenia prowadzone przez firmę Biznes Edukator Sp. z o,o, jako cenne oraz mające olbrzymi wpływ na rozwój umiejętności kierowniczych oraz handlowych podległego zespołu.

Supravis Group S.A.

Cykl szkoleń - 2013

bodie_-_cykl_szkolen_-_czerwiec_2015Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. spełniała wszystkie standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduje firmę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

Cykl szkoleń - 2015
mazowiecki_urzad_wojewodzki_w_warszawie-skuteczne_wspolpracaUczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm przygotowania programu szkolenia oraz warsztat trenerski. … Polecam podmiot Biznes Edukator sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę szkoleń.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Szkolenie ze skutecznej współpracy w zespole - 2015

bodie_-_cykl_szkolen_-_czerwiec_2015Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. spełniała wszystkie standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduje firmę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

Szkolenie Adaptacja nowego pracownika - 2015

szkolenie_mobbing_kprmFirma Biznes Edukator Sp. z o.o. zrealizowała dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów … szkolenie pn. Przeciwdziałanie mobbingowi, w którym udział wzięło 38 pracowników KPRM. .. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi - 2014

dorbud_cykl_szkolen_25.11.2014Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w metodyczny i profesjonalny sposób. Oddelegowani przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. Trenerzy prowadzili zajęcia ciekawie, merytorycznie i w sposób zaangażowany.

Dorbud S.A.

Cykl szkoleń - 2014

bodie_-_cykl_szkolen_-_czerwiec_2015Firma Biznes Edukator wykazała się dużym profesjonalizmem w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń … Oba szkolenia zostały zrealizowane rzetelnie i terminowo. Wysokie oceny uczestników zawarte w ankietach ewaluacyjnych tylko potwierdzają ww. opinię

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

Szkolenie ścieżka rozwoju pracownika - 2015

inter_europol_piekarnia_szwajcarska_-_przeciwdzialanie_mobbingowi_-_29.10.2014Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i terminowości zrealizowanego szkolenia i w związku z tym udzielamy firmie Biznes Edukator sp. z o.o. rekomendacji.

Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - 2014
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu firmy Biznes Edukator sp. z o.o. w realizacji projektów szkoleniowych firma jest rzetelną, godną zaufania oraz zorientowaną na potrzeby swoich klientów. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie z zarzadzania sobą oraz pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji - 2014
centrum_edukacji_zawodowej_resortu_finans-w_delegowanie_zada-_i_uprawnie-_04-2013Firma Biznes Edukator zapewniła opracowanie oraz powielenie i przekazanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej każdemu uczestnikowi szkolenia. Szkolenie zostało przeprowadzone, bez zastrzeżeń w sposób należyty i prawidłowy.

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Szkolenie Delegowanie zadań i uprawnień - 2013

polski_instytut_dyplomacji_cykl_szkolen_2015_referencjeWszystkie szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Doskonała współpraca pozwala nam przedstawić Biznes Edukator jako godnego polecenia partnera, posiadającego fachową i uprzejmą kadrę o wysokim poziomie świadczonych usług.

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego

Cykl szkoleń - 2014

utpWszystkie szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Doskonała współpraca pozwala nam przedstawić Biznes Edukator jako godnego polecenia partnera, posiadającego fachową i uprzejmą kadrę, co stanowi o wysokim poziomie usług.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Cykl szkoleń - 2013

bot_elektrownia_profesjonalne_prezentacje_4-5.11.2004-page-001Szkolenie to było dla nas ciekawym doświadczeniem. Od wielu lat organizujemy treningu rozwojowe dla kadry kierowniczej, ale tak dobrego jeszcze nie było.

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Szkolenie z Profesjonalnej prezentacji dla menadżerów - 2005

wyzsza_szkola_pedagogiczna2Treści, forma prowadzenia oraz sama organizacja szkolenia była odpowiednio dostosowana do potrzeb i oczekiwań kadry zarządzającej Uczelni. Rekomendujemy firmę Biznes Edukator jako profesjonalną, gwarantującą wysoką jakość szkoleń.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

Szkolenie Budowanie, zarządzanie wizerunkiem medialnym - 2014

ukswDzięki państwa wiedzy i doświadczeniu nasz zespól ocenił jakość i przydatność szkolenia bardzo wysoko. … Wszystkim firmom, polecamy współpracę z Biznes Edukator Sp. z o.o.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szkolenie z Zarządzania zasobami ludzkimi w firmie - 2010

rockwell_automation_zarzadzanie_ludzmi_poligon_menedzerski_15.06.2012-page-001firma Biznes Edukator Sp. z o.o. … przeprowadziła w prawidłowy i należyty sposób szkolenie „Zarządzanie ludźmi” w formie POLIGONU MENEDŻERSKIEGO dla pracowników firmy Rockwell Automation‎ Sp. z o.o.

Rockwell Automation‎ Sp. z o.o.

Cykl szkoleń - 2012
ministerstwo_srodowiska (1)Plan warsztatu oraz merytoryczny zakres materiałów szkoleniowych spotkały się z dużym uznaniem wszystkich uczestników. Prowadzący wykazał się ogromnym zaangażowaniem, łatwością przekazu wiedzy.

Ministerstwo środowiska

Cykl szkoleń - 2012

20140529105551842_0001Firma zrealizowała usługi, które zostały wysoko ocenione, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających, z jakości szkolenia.

ITAL Color

Cykl szkoleń - 2012
urzad_marszDotychczasowa współpraca z firmą Biznes Edukator pozwala nam wysoko ocenić jakość świadczonych usług i zachęca do tworzenia wspólnych projektów szkoleniowych w przyszłości. W związku z powyższym polecamy tę firmę,jako profesjonalnego organizatora szkoleń.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Szkolenie z Zarządzania zasobami ludzkimi - 2012

20140529105551842_0001

Na szczególną pochwalę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń…

ITAL Color

Cykl szkoleń - 2013

referencje_politechnika_warszawska_pwFirma Biznes Edukator Sp. z o.o. zrealizowała szkolenia bardzo efektywnie i z dochowaniem należytej staranności. W zakresie zrealizowanej usługi jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Biznes Edukator Sp. z o.o. jako solidnym i rzetelnym partnerem.

Politechnika Warszawska

Cykl szkoleń - 2013

medycyna_rodzinna_profesjonalna_obsluga_klienta_z_elementami_zarza_ludzmi_02-06.2006-page-001Zakres tematyczny był przygotowany i dopasowany do potrzeb naszej firmy. Przekazana przez trenerów wiedza i otrzymane materiale szkoleniowe są wykorzystywane przez pracowników w codziennych obowiązkach.

Medycyna Rodzinna

Cykl szkoleń - 2006
miirSzkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością i terminowo. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Na uwagę zasługuje elastyczność Wykonawcy w dostosowaniu się do potrzeb Urzędu, a także jego profesjonalizm.

Inspekcja Transportu Drogowego

Cykl szkoleń - 2014

referencja-lkaSzkolenia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i należyty. Współpraca z firmą Biznes Edukator Sp. z o.o. jest godna polecenia.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Cykl szkoleń - 2013
melex_zarzadzanie_ludzmi-umiejetnosci_menedzerskie_16-17.05.2006-page-001Szkolenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie pod względem merytorycznym oraz przeprowadzone w sposób wyjątkowo interesujący z zastosowaniem innowacyjnych metod

MELEX

Szkolenie z Zarządzania ludźmi - umiejętności menedżerskie - 2006
hurtownia_taniej_ksiazki_organizacja_uczaca_sie-page-001Trening przeprowadzony był profesjonalnie z dużą dynamiką. Pomimo bogatego programu nikt nie odczuwał znużenia i zmęczenia. Trenerzy znakomicie uzupełniały się, byli ze wszech miar zaangażowani, autentyczni i elastyczni.

M.C. Kwadrat. Hurtownia tanich książek

Szkolenie Model organizacji uczącej się - 2005