referencje_cuptSzkolenie zostało przeprowadzone w sposób należyty i prawidłowy zgodnie z zawartą umową.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Szkolenie Postępowanie Administracyjne Według KPA - 2016

referencje_eubiocoZ pełnym zaufaniem rekomendujemy firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera i polecić świadczone usługi szkoleniowe.

Eubioco S.A.

Szkolenie z zakresu zarządzania projektem 5 S - 2016

ministerstwo-sprawiedliwosci-referencjeNa podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników ustalono, że szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cykl szkoleń Fundusze europejskie 2014-2020 - 2016

pfron_referencja-page-001Program szkolenia był dostosowany do potrzeb uczestników i w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów i korupcji w urzędzie - 2016

referencje_urzad_marszalkowski_wojewodztwa_wielkopolskiegoSzkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. … Rekomendujemy firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. w zakresie usług szkoleniowych jako rzetelnego i solidnego partnera.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ewidencja środków trwałych zgodna z Ustawą o rachunkowości w kontekście przeprowadzanych kontroli u Beneficjentów - 2015

urzad_zamowien_publicznych_-_sztuka_prezentacji_i_wystapien_publicznych_-_28.05.2015Usługa szkoleniowa zrealizowana przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. spełniła wszystkie standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduję firmę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Szkolenie z Zarządzania ryzykiem - 2014

ministerstwo_administracji_i_cyfryzacji_-_cykl_szkolen_-_czerwiec_2015Z satysfakcja możemy stwierdzić, że szkolenie całkowicie spełniło oczekiwania naszych pracowników. Szkolenia zostały ocenione przez uczestników jako przydatne, przekaz materiału jako czytelny, trenerzy jako osoby wysoko wykwalifikowane.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cykl szkoleń - 2015

psg_sp._z_o.odokumentacja_cen_transferowych-24-25.11.2014_kolorUsługa szkoleniowa realizowana przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. spełniała wszystkie standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduje firmę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

PSG Sp. z o.o.

Szkolenie Dokumentacja cen transferowych - 2015

wik-strzegom_archiwizacja-dokumentacji-z-projektow-unijnych_30.09.2014Szkolenie zawierało szeroką wiedzę merytoryczną, zostało przeprowadzone z pełnym zaangażowaniem trenera i jest godne polecenia innym.

WiK Strzegom

Szkolenie Archiwizacja dokumentacji z projektów unijnych - 2014

Zakres współpracy zawierał przeprowadzenie jednodniowych szkoleń … dla 118 osób podzielonych na 5 grup. gddkia-prawo_budowlanecykl_skzolenCele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki dydaktyczne oraz przygotowane materiały szkoleniowe pomogły w ich osiągnięciu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Szkolenie Prawo budowlane - dwa poziomy zaawansowania - 2014

dorbud_cykl_szkolen_25.11.2014Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w metodyczny i profesjonalny sposób. Oddelegowani przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. Trenerzy prowadzili zajęcia ciekawie, merytorycznie i w sposób zaangażowany.

Dorbud S.A.

Cykl szkoleń - 2014

deloitte

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i z zaangażowaniem, a dostarczone uczestnikom materiały szkoleniowe były bardzo pomocne. Warto również podkreślić dobrą współpracę z firmą Biznes Edukator podczas procesu przygotowania i organizacji szkolenia.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szkolenie Atrakcyjność Turystyczna Regionu - 2012

utpFirma Biznes Edukator Sp. z o.o. … była wykonawcą usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej … w ramach realizacji projektu „NOWA JAKOŚĆ W UTP”

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Cykl szkoleń - 2013

referencja-lka

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. potwierdza, ze firma Biznes Edukator .. zorganizowała dla naszych pracowników szkolenia… Szkolenia zostały zorganizowane w sposób prawidłowy i należyty. Współpraca z firmą Biznes Edukator jest godna polecenia.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Cykl szkoleń - 2013
lesnica_referencje-page-001Ministerstwo Finansów niniejszym potwierdza, że Biznes Edukator Sp. z o.o. wykonał zamówienie na kompleksową organizację i przeprowadzenie praktycznych szkoleń wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną … w terminach określonych umową i bez zastrzeżeń.

Ministerstwo Finansów

Cykl szkoleń - 2012

libertySzkolenia zostały przeprowadzone należycie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz wytycznymi zawartymi w umowie.

Liberty Motors

Szkolenie Kontrola i rozliczanie projektów unijnych- 2012

polska_izba_przemyslu_chemi_poprawa_wizerunku_w_branzy_chem_09.2007-page-001Jeszcze raz dziękuję za przeprowadzenie szkolenia i stworzenia miłej atmosfery w trakcie warsztatów. Jednocześnie liczę na dalszą współpracę dotyczącą szkoleń w zakresie poprawy wizerunku branży chemicznej.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Szkolenie Poprawa wizerunku w branży chemicznej- 2007

otwarte_drzwi-page-001Z dotychczasowej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego też z czystym sumieniem możemy polecić firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. wszystkim, którzy szukają do współpracy solidnej, profesjonalnej i konkurencyjnej cenowo firmy.

Stowarzyszenie otwarte Drzwi

Cykl szkoleń - 2007
mpps_szkolenie_prowadzenie_rozmow_oceniajacychSzkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Zarówno organizacja jak i przebieg szkolenia spełniły oczekiwania Zamawiającego. Wiedza a także umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji pracowników.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Szkolenie Rozwój kompetencji i umiejętności konsultanta funduszy - 2010

vetcomplex_prowadzenie_i_rozliczanie_kontraktow_ue_04.-05.2012-page-001Firma Biznes Edukator Sp. z o.o. zrealizowała … projekt trzech szkoleń.. dla 30 pracowników. Szkolenia zostały przeprowadzone należycie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz wytycznymi zawartymi w umowie.

VetComplex

Cykl szkoleń - 2012

wyzsza_szkola_pedagogiczna2Treści, forma prowadzenia oraz sama organizacja szkolenia była odpowiednio dostosowana do potrzeb i oczekiwań kadry zarządzającej Uczelni. Rekomendujemy firmę Biznes Edukator jako profesjonalną, gwarantującą wysoką jakość szkoleń.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

Szkolenie Budowanie, zarządzanie wizerunkiem medialnym - 2014

tesco_-_szkolenie_skuteczne_negocjacje_zakupowe_-_2014-2015_1Dzięki państwa wiedzy i doświadczeniu nasz zespól ocenił jakość i przydatność szkolenia bardzo wysoko. … Wszystkim firmom, polecamy współpracę z Biznes Edukator Sp. z o.o.

Stone Master

Szkolenie Przebieg procesu inwestycyjnego - 2012

poreczenia-kredytowe (1)Firma Biznes Edukator Sp. z o.o. z realizacji powierzonych zadań wywiązała się bez zastrzeżeń, zgodnie z zapisami umowy. Szkolenia zrealizowane zostały z należytą starannością, w pełni profesjonalnie.

Warmińsko Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Cykl seminariów - 2003

referencja-lkaSzkolenia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i należyty. Współpraca z firmą Biznes Edukator Sp. z o.o. jest godna polecenia.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Cykl szkoleń - 2013

utpW ramach cyklu szkoleń zrealizowano 5 dwudniowych szkoleń dla 51 osób… Usługa została zrealizowana w należyty i prawidłowy sposób.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Cykl szkoleń - 2013