log4Jesteśmy członkiem-założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych do której przystąpiliśmy w 2007 r. Jako członek tej organizacji jesteśmy zobowiązani do przestrzegania i stosowania w codziennej praktyce zawodowej Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.

Kodeks jest trenerską dezyderatą opisującą dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa. Określa fundamentalne zasady funkcjonawania środowiska firm szkoleniowych dotyczących współistnienia tych firm na rynku, rywalizacji o klienta, zasad etycznych w branży szkoleniowej, dzięki temu broniąc ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach, a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera. Każda firma szkoleniowa będąca członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk, dzięki czemu umożliwia on również dokonywanie racjonalnych wyborów odbiorcom usług szkoleniowych.