log5Jesteśmy uprawnieni do legitymowania się Standardem Usługi Szkoleniowej, przyznanym nam przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

Dokument ten jest zbiorem zasad promowanych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Dotyczą one jakości wykonywania usługi szkoleniowej, są również pomocą dla klientów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie
kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.

Jako firma, która uzyskała tytuł Standardu Usługi Szkoleniowej zobowiązujemy się do przestrzegania standardów zawartych w regulaminie. Podejmujemy też proces samoweryfikacji, aby nieustannie podwyższać swoje kompetencje i świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

sus_1