Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
 
 
 


 
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat delegowania pracowników zarówno w granicach naszego kraju, jak i poza jego granicami. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne wykorzystywanie przepisów prawnych regulujących podróże służbowe oraz prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie delegacji. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników.
 
 • Najblizszy termin szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
 

Jakie atuty ma nasze szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
 
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE do szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne to nie tylko slajdy.
 • TRENER PRAKTYK - Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym
 • PROGRAM SZKOLENIA - szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, formularze)
 • MIEJSCE SZKOLENIA –  Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne będzie przeprowadzone w siedzibie naszej firmy w Warszawie
 • SYSTEM RABATOWY – możesz zakupić udział w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne na bardzo korzystnych warunkach rabatowych
  
 

Cele szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:

 
 • Szkolenie ma na celu przypomnienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem obowiązującym od 01 marca 2013 oraz uporządkowanie wiedzy z tego zakresu.
 

Kogo zapraszamy na szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
 • Szkolenie kierowane do pracowników działów księgowości i innych działów zajmujących się rozliczaniem oraz ewidencją podróży służbowych pracowników.
 

Jaki jest program szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

 
MODUŁ I.
ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH OD 01.03.2013
 • Nowe rozporządzenie dotyczące rozliczania podróży służbowych;
 •  Regulacje dotyczące zagranicznej podróży służbowej na odcinku krajowym;
 •  Oświadczenia wpływające na prawo do diet;
 •  Zmiana zasad rozliczania diet w podróżach krajowych;
 •  Limit wydatków na koszty noclegu;
 •  Podróż zagraniczna odbywana do więcej niż jednego państwa docelowego;
 •  Rozliczanie zaliczek oraz kosztów w zagranicznej podróży służbowej (kursy walut);
 •  Zmiana wartości diet i limitów na nocleg w podróży zagranicznej;
   
MODUŁ II.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE – ZASADY ROZLICZANIA I DOKUMENTOWANIA
 
 
 • Regulacje prawne dotyczące rozliczania delegacji;
 •  Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej;
 •  Rozliczenie kosztów podróży służbowej krajowej;
 •  Rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej;
 •  Używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych;
 •  Samochody w podróżach służbowych;
 •  Podróże służbowe jako koszt uzyskania przychodu;
 •  Zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy;
 •  Podróże służbowe a przychód u pracownika;
 •  Szczególne zagadnienia dotyczące delegacji - kontrowersje i interpretacje;
 MODUŁ III.
DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE
 

Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne - Co? Gdzie? Kiedy? Czyli informacje organizacyjne:

 
 • Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne odbędzie się w siedzibie firmy szkoleniowej BIZNES EDUKATOR, ul. Bogumiła Zuga 23 w Warszawie:
 
Najblizszy termin szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
Trener dedykowany do szkolenia Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne:

 

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne wynosi: 490 PLN + 23% VAT

Uwaga - 10% RABATU za zgłoszenie dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena obejmuje:

 • Szkolenie (bez zakwaterowania);
 • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej;
 • Lunch oraz serwis kawowy;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.udział w szkoleniu Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

wypełnij załączony formularz zamówienia i odeślij go:

 faxem na numer 22 3499460 lub
mailem na adres: szkolenia-otwarte@biznesedukator.pl

 

Masz dodatkowe pytania?

lub zadzwoń - tel. 22 2668424wstecz