Dlaczego to szkolenie?

Czy po styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, osoba dotychczas pełniąca funkcję ABI może pełnić ją nadal? Za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą bardzo wysokie kary. Oprócz kar finansowych można również ponieść odpowiedzialność karną. Jeśli zależy Ci na tym, żeby pozyskać niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i wprowadzanych zmian w sposób zwięzły, a przy tym ciekawy i przekazywany od strony praktycznej – zapraszamy na szkolenie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 13.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane jest do najszerszej grupy Administratorów Danych Osobowych (ADO) Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Marszałków Województw, Dyrektorów szkół, przedszkoli, zespołów szkół, Dyrektorów CKU, ZDZ, ROPS, PCPR, MOPS, GOPS, DPS) oraz do osób, które już pełnią funkcje (lub mogą zostać powołani) Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratorów Systemów Informatycznych (ASI) oraz do osób, które w codziennej pracy są zobowiązane do ochrony danych osobowych, ochrony informacji czy też przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa informacji.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

ŹRÓDŁA PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI (TJ. PO 01.01.2015R.)

moduł 1 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

PODSTAWY PRAWNE POWOŁANIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

moduł 2 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Jak to prawidłowo zrobić w jednostce organizacyjnej (szkoła, urząd, firma);
 • Obowiązek zgłaszania/powołania i odwołania ABI do GIODO;

KRYTERIA WYBORU, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ ABI PO ZMIANIE PRZEPISÓW

moduł 3 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Korzyści dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w związku z wyznaczeniem ABI, m.in. możliwość powołania zastępcy ABI;

PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE ABI W STRUKTURZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PO ZMIANACH. BEZPOŚREDNIA PODLEGŁOŚĆ ABI WZGLĘDEM ADO PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ DEREGULACYJNĄ

moduł 4 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI, ROZSZERZONE O ZMIANY W USTAWIE I AKTACH WYKONAWCZYCH

moduł 5 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

NOWOŚĆ − NIEZALEŻNOŚĆ ABI W CZASIE SPRAWDZENIA REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH U ADMINISTRATORA DANYCH, KTÓRY GO POWOŁAŁ

moduł 6 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

TWORZENIE PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI W ZAKRESIE:

moduł 7 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Polityki bezpieczeństwa;
 • Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
 • Upoważnienia do przetwarza danych;
 • Oświadczenia o zachowaniu danych w poufności oraz zapoznaniu się z przepisami;
 • Ewidencji osób do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestracji zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych prowadzonej przez ABI – nowy obowiązek;
 • Rocznego raportu (sprawozdania) przedstawianego administratorowi danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Rejestr incydentów, itp.;

ROLA I ZADANIA ABI W ZWIĄZKU Z LEGALNOŚCIĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH, KSIĘGOWOŚCI ORAZ  DANYCH KLIENTÓW

moduł 8 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

UMOWY POWIERZENIA

moduł 9 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • W jakich przypadkach należy umowę zawrzeć i co powinno się w niej znaleźć (odpowiednia klauzula);
 • Jaka jest rola ABI podczas zawierania takiej umowy?

UDOSTĘPNIENIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM (SĄD, POLICJA, PROKURATURA, KURATORIUM, ORGAN PROWADZĄCY, OSOBY FIZYCZNE) − PODSTAWY PRAWNE, ZASADY, KATEGORIE UPRAWNIONYCH ORGANÓW

moduł 1 0- szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 12 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Organom władzy publicznej;
 • Upoważnionym na podstawie ustawy;

OBOWIĄZEK REJESTRACJI ZBIORÓW DANYCH W GIODO – JAK ZGŁASZAĆ ZBIORY, KIEDY I JAK TO ROBIĆ? − OMÓWIENIE ZMIAN ART. 40 POSZERZONY O PROWADZENIE REJESTRU ABI PRZEZ GIODO

moduł 13 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI

moduł 14 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

ABI W CZASIE KONTROLI GIODO – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

moduł 1 5 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Korespondencja;
 • Obsługa kontroli;
 • ABI jako kontroler na zlecenie GIODO;

CZY WARTO WYZNACZAĆ ABI? ARGUMENTY „ZA I PRZECIW”

moduł 16 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

moduł 17 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski