Dlaczego to szkolenie?

Kompleksowy kurs ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI podczas, którego poznacie Państwo obowiązki jakie nakłada na organizację „Ustawa o ochronie danych osobowych”, najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w styczniu 2015 r. Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawne, rozwiązania pomocne przy budowaniu systemów bezpieczeństwa informacji, wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 13.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcję ABI lub mogących pełnić taką funkcję w przyszłości, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

2 DNI TEORETYCZNE NA KTÓRYCH UCZESTNICY POZNAJĄ MIĘDZY INNYMI:

moduł 1 – szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa o ochronie danych osobowych;
 • Zasady organizacji przetwarzania danych osobowych po 1 stycznia 2015 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • Czym charakteryzuje się praca ABI w Polsce i w środowisku międzynarodowym;
 • Zasady współpracy z GIODO oraz ADO – w tym przygotowywanie sprawozdań;
 • W jaki sposób zostaje powołany ABI oraz jak odbywa się jego rejestracja w GIODO
 • Obowiązki ABI, ADO oraz ASI;
 • Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Utrata danych – jej zapobieganie (szyfrowanie, backup);
 • Sposoby komunikacji w firmie w zakresie ochrony danych osobowych;
 • W jaki sposób zarządzać ryzykiem;
 • Przetwarzanie danych osobowych;
 • W jaki sposób tworzyć dokumentację bezpieczeństwa informacji.

1 DZIEŃ WARSZTATY NA KTÓRYCH UCZESTNICY PRZEĆWICZĄ MIĘDZY INNYMI:

moduł 2  – szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Przygotowanie dokumentacji i sprawozdań do GIODO;
 • Przygotowanie do kontroli GIODO;
 • Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Tworzenie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym;
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu procedur obowiązujących przy tworzeniu procesów;
 • Dotyczących zarządzania danymi osobowymi (przetwarzanie, kopiowanie, przechowywanie przepływ danych między systemami).

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski