Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z podatkiem VAT, w tym: podstawowe zasady i pojęcia funkcjonujące w tym podatku; zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT; obowiązek podatkowy; podstawę opodatkowania; stawki podatkowe; zasady odliczenia podatku VAT (w tym od samochodów); fakturowanie; prowadzenie ewidencji; składanie deklaracji.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi(m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

 

PODATEK VAT – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD I POJĘĆ FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH WSPÓLNEGO SYSTEMU PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ

moduł 1 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

PODSTAWOWE DEFINICJE, WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDÓW SKARBOWYCH

moduł 2 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 3 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 •  Odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług;
 •  Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług;
 •  Eksport i import towarów;
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów;
 •  „Eksport” i import usług;
 •  Czynności niepodlegające opodatkowaniu

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 4 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w tym zasady dokumentowania, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, – faktury, – rozliczanie zaliczek, itp.);
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

PODATNIK VAT: – POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OSOBA FIZYCZNA JAKO PODATNIK VAT, OPODATKOWANIE LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI

moduł 5 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 6 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Zasady ogólne;
 • Zasady szczególne;
 • Moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego;
 • Rozliczanie zaliczek;

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 6 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Elementy związane z podstawą opodatkowania;
 •  Rabaty;
 •  Zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych;
 •  Faktury korygujące i noty korygujące;
 •  Darowizny, prezenty i inne czynności nieodpłatne;

MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW, –  MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG

moduł 7 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

STAWKI PODATKOWE W VAT

moduł 8 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • 0%, 5%, 8%, 23%;
 • Przepisy przejściowe;

PODATEK NALICZONY – ODLICZENIA, ZWROTY

moduł 9 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Prawo do odliczenia;
 •  Termin odliczenia;
 •  Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – termin zwrotu VAT;
 •  Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 •  Samochód a odliczenie VAT;

FAKTUROWANIE

moduł 10 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

DEKLARACJE I EWIDENCJE

moduł 11 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

NIEŚCIĄGALNOŚĆ WIERZYTELNOŚCI – „ULGA NA ZŁE DŁUGI”

moduł 12 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 13 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy poprowadzi jeden z poniższych trenerów