Dlaczego warto wybrać właśnie  to szkolenie?

Podczas  szkolenia zaprezentujemy wiedzę, której nabycie  pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.01.2018 - 12.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

analiza finansowa przedsiębiorstwa

glasses-on-macbook

Szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 1 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 •  Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej;
 •  Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw;
 •  Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa;
 •  Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne;
 •  Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa;

JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW

moduł 2 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 •  Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności;
 •  Informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności:
  • Wstępne omówienie;
  • Co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy;

CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

moduł 3 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 •   Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych;
 •   Metody i zasady stosowane w rachunkowości;
 •   Elementy sprawozdania finansowego;
 •   Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ  FINANSOWYCH

moduł 4 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Ogólna analiza bilansu;
 • Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu;
 • Metoda Wilcoxa;
 • Salda strukturalne bilansu;
 • Ogólna analiza rachunku zysków i strat;
 • Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności;
 • Sygnały ostrzegawcze;
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow}:
  • Metoda pośrednia;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

moduł 5 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Zasady interpretacji wskaźników;
 • Analiza struktury bilansu;
 • Analiza rentowności;
 • Analiza płynności;
 • Cykl konwersji gotówki;
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto;
 • Analiza efektywności;
 • Analiza poziomu zadłużenia;
 • 5c klienta;
 • Metody punktowe;
 • Analiza dyskryminacyjna

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa poprowadzi jeden z poniższych trenerów