Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

W trakcie szkolenia, zaprezentujemy wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 21.12.2017 - 22.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Szkolenie  dotyczące analizy opłacalności projektów inwestycyjnych  jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE

moduł 1 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Wartość przyszła;
 • Wartość obecna;

STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI

moduł 2  – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 •  Oprocentowanie kredytów;
 •  Planowanie kapitałowe;
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych;

WYZNACZANIE WARTOŚCI REZYDUALNEJ

moduł 3 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 •  Wyznaczanie średniego ważonego kapitału (WACC);

ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

moduł 4 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów