Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa odnoszących się do postępowania z dokumentacją wytwarzaną, składaną, nadesłaną do podmiotu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 790 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do dyrektorów podmiotów zobowiązanych do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt, wszystkich pracowników zakładających i prowadzących sprawy oraz archiwistów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

 

RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

moduł 1 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  • Dokument –„dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy);
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
  • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN -PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

moduł 2 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

ARCHIWUM ZAKŁADOWE A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

moduł 3 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  • Regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej mające zastosowanie do archiwów zakładowych;
  • Dostęp do materiałów archiwalnych jako forma dostępu do informacji publicznej;
  • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;

INSTRUKCJA KANCELARYJNA-PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

moduł 4 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

RZECZOWY WYKAZ AKT-ISTOTA I KONSTRUKCJA

moduł 5 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

INSTRUKCJA ARCHIWALNA-PIERWSZY RAZ W RANDZE ROZPORZĄDENIA

moduł 6 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 7 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Małgorzata Bieda