Dlaczego warto wybrać Szkolenie Asertywność?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Asertywność?

Asertywność to podstawowa cecha niezbędna zarówno w pracy z innymi ludźmi, jak i w życiu osobistym. Pozwala ona na budowanie wewnętrznej pewności siebie, autorytetu w oczach innych ludzi, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami występującymi w pracy, a tym samym może prostą drogą prowadzić Cię do awansu!

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 22.01.2018 - 23.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Asertywność

Kogo zapraszamy na Szkolenie Asertywność

 • Osoby, które chcą wzmocnić swoją asertywność w kontaktach z innymi osobami;
 • Pracowników, którzy chcą lepiej budować relacje z szefem i z zespołem;
 • Szefów, aby bardziej asertywnie wymagać realizacji swoich oczekiwań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Asertywność przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Asertywność. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Asertywność, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Asertywność poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Asertywność.

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia Asertywność

forma szkolenia asertywność

Szkolenie na temat asertywności jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Asertywność

ISTOTA ASERTYWNOŚCI

moduł  1 – szkolenie z asertywności
 • Prawa rządzące asertywnością oraz ich wpływ na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi ludźmi;
 • Zachowania asertywne a zachowanie pseudoasertywne;
 • Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej oraz asertywnej;
 • Rola stereotypu i modeli umysłowych w kształtowaniu się postawy asertywnej

PRAWA OSOBISTE W ASERTYWNOŚCI

moduł  2 – szkolenie z asertywności
 • Indywidualne prawa osobiste, które sobie daję;
 • Pięć praw osobistych wg Herberta
 • Fensterheima;
 • Mapa asertywności;
 • Świadomość własnego potencjału;

JA I MOJA ASERTYWNOŚĆ

moduł  3 – szkolenie z asertywności
 • „Ja jestem ok. I ty jesteś ok.” – rola nastawienia do siebie i innych w asertywności;
 • Monolog wewnętrzny i jego wpływ na poziom asertywności;
 • Asertywność w kontakcie z samym sobą – zwiększanie poczucia własnej wartości;

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE POPRZEZ KOMUNIKACJĘ NIEWERBALNĄ

moduł  4 – szkolenie z asertywności
 • Mowa ciała jako narzędzie pracy – dlaczego komunikacja niewerbalna jest tak ważna?
 • Co mówi o nas mowa ciała?
  • Postawa bierna;
  • Postawa agresywna;
  • Postawa asertywna;
 • Budowanie pewności siebie poprzez postawę asertywną;

ASERTYWNA KOMUNIKACJA WERBALNA

moduł  5 – szkolenie z asertywności
 • Fundament asertywnej komunikacji werbalnej;
 • Asertywne słuchanie (słuchanie reaktywne);
 • Asertywne zadawanie pytań;

ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH Z INNYMI

moduł  6 – szkolenie z asertywności
 • Asertywna odmowa – jak mówić nie, by nie zrażać do siebie innych;
 • Asertywne proszenie;
 • Jasne wyznaczanie granic;
 • Sztuka egzekwowania własnych praw;
 • Wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Asertywność

moduł  7 – szkolenie z asertywności
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z asertywności.

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Asertywność poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka

Tomasz Zegarski