Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie daje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu zasad zadaniowego planowania wydatków, pozwala nabyć umiejętności definiowania celów i mierników. Daje szansę na zidentyfikowanie warunków koniecznych do zachowania koniecznej korelacji między corocznym budżetem a strategią rozwoju.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 590 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Władz samorządowych;
 • Skarbników;
 • Pracowników działów finansowych uczestniczących w procesie planowania oraz opracowywania budżetu gminy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy

 

MIEJSCE I ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W GMINIE

moduł 1 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Pojęcie zarządzania strategicznego;
 • Możliwości i obszary stosowania zarządzania strategicznego w gminie;
 • Metody i techniki zarządzania strategicznego wykorzystywane w gminie;
 • Koncepcja nowego zarządzania publicznego w aspekcie polskiej gminy;

ISTOTA I FUNKCJE BUDŻETU ROCZNEGO GMINY

moduł 2 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Budżet roczny w realiach polskiej gminy;
 • Metody budżetowania wspomagające proces zarządzania strategicznego w gminie;

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUDŻETU ZADANIOWEGO W GMINIE

moduł 3 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Standardy procesu opracowywania budżetu zadaniowego oraz narzędzia wspomagające;
 •  Możliwości i obszary stosowania budżetu zadaniowego w gminie;
 •  Budżet roczny gminy a budżet zadaniowy;
 •  Czynniki determinujące tworzenie budżetu zadaniowego w gminie;
 •  Korzyści wynikające z budżetowania zadaniowego w gminie;

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 4 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 •  Określenie czynników ograniczających i sprzyjających zgodności budżetów zadaniowych ze strategią  rozwoju;
 •  Wskazanie korzyści wynikających ze spójności budżetów zadaniowych ze strategią rozwoju;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy poprowadzi jeden z poniższych trenerów