szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przydatne jest dla osób, które chcą kompleksowo zaznajomić się i systematyzować informacje na temat budżetu zadaniowego w sektorze rządowym. Szkolenie pozwala na zdobycie dogłębnej i kompleksowej wiedzy na temat celu wdrażania budżetu zadaniowy i możliwości jego wykorzystania, wytycznych opracowania i umocowań prawnych budżetu zadaniowego.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do pracowników rządowych jednostek sektora finansów publicznych – zarówno merytorycznych, jak i koordynujących realizację obowiązków w zakresie budżetu zadaniowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

moduł 1 –  szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi
 •  Cel wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce oraz jego przyszłość;
 •  Sztuka pomiaru zadań publicznych – mierniki, informacja z nich wynikająca oraz problemy w definiowaniu;
 •  Metody planowania wartości mierników a sprawozdawczość;
 •  Przykłady zadań, celów i mierników dla wybranych instytucji;

UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU WG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

moduł 2 –  szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi
 •  Klasyfikacja zadaniowa;
 •  Rozwiązanie sprawnościowo-finansowe w budżecie zadaniowym;
 •  Budżet zadaniowy a zarządzanie środkami publicznymi;
 •  Powiązanie systemu kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym;
 •  Zakres planowania budżetowego;
 •  Planowanie wieloletnie;
 •  Monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego oraz sprawozdawczość budżetowa;
 •  Zasady budżetu zadaniowego wynikające z „noty budżetowej”;
 •  Wewnętrzne regulacje związane z układem zadaniowym budżetu;

ALOKACJA KOSZTÓW I WYDATKÓW NA POTRZEBY UKŁADU ZADANIOWEGO BUDŻETU

moduł 3 –  szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi
 • Zasady podziału kosztów (wydatków) budżetowych z punktu widzenia planowania oraz wykonania budżetu zadaniowego;
 • Specyfika kosztów (wydatków) zadań merytorycznych i obsługowych Wydatki związane z realizacją dofinansowanych projektów a wydatki z pomocy technicznej;
 • Klasyfikacja kosztów według możliwości ich powiązania z nośnikami kosztów: koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Określanie wydatków związanych z realizacją zadań a ewidencja układu zadaniowego;
 • Przykłady rozliczeń wydatków na działania w układzie zadaniowym budżetu;

PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE UKŁADU ZADANIOWEGO

moduł 4 –  szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi
 • Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym wg rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym:
  • Hierarchia sprawozdawczości;
  • Zakres informacyjny sprawozdania RB-BZ1 i RB-BZ2;
  • Sprawozdawczość z wartości mierników;
  • Sprawozdawczość finansowa;
  • Terminy sporządzania sprawozdań;
 •  Zmiany w układzie zadaniowym w ciągu roku budżetowego;
 •  Ewidencja księgowa układu zadaniowego budżetu państwa – możliwe warianty;
 •  Ewidencja układu zadaniowego budżetu państwa wg rozporządzenia Ministra Finansów;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 –  szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi poprowadzi jeden z poniższych trenerów