Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą Uczestnikom na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów, przygotowanie budżetów elastycznych zasobów oraz zastosowanie najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 29.11.2017 - 30.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

 

POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

ROLA RACHUNKU KOSZTÓW W CONTROLLINGU FINANSOWYM

moduł 2 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Co to jest rachunek kosztów;
 •  Prognozowanie kosztów;
 •  Nowoczesne rachunki kosztów;

BUDŻET FINANSOWY JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU FINANSOWEGO

moduł 3 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Pojęcie i istota budżetowania;
 •  Rodzaje i funkcje budżetowania;
 •  Budżetowanie operacyjne;
 •  Budżetowanie kapitałowe;
 •  Wdrożenie budżetowania w przedsiębiorstwie;

CASE STUDY – PRZYGOTOWANIE BUDŻETU OPERACYJNEGO I KAPITAŁOWEGO, W TYM PRZYGOTOWANIE PROGNOZY PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. POŁĄCZENIE BUDŻETÓW W SPRAWOZDANIA FINANSOWE PRO FORMA

moduł 4 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

SYSTEM KONTROLI BUDŻETÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

moduł 6 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE);
 •  Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR, DPB, PP);
 •  Wyznaczanie WACC (średniego ważonego kosztu kapitału);
 •  Wyznaczanie wartości rezydualnej;

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 7 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Analiza pionowa i pozioma:
  • dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków;
 •  Analiza cash flow;
 •  Analiza wskaźnikowa:
  • zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników;
  • wskaźniki płynności;
  • wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności);
  • wskaźniki sprawności (aktywności) działania;
  • wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu;

CASE STUDY – ANALIZA FINANSOWA BUDŻETOWANEGO  PRZEDSIĘBIORSTWA /PROJEKTU

moduł 8 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

ANALIZA RYZYKA

moduł 9 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Rodzaje ryzyk;
 •  Analiza wrażliwości;
 •  Analiza scenariuszy;
 •  Analiza SWOT;
 •  Analiza progu rentowności;

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD

moduł 10 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Cele i korzyści z zastosowania ZKO;
 • Case study – przygotowanie ZKW dla budżetowanego przedsiębiorstwa/projektu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie poprowadzi jeden z poniższych trenerów