Dlaczego to szkolenie?

Na szkoleniu w sposób przystępny i zrozumiały zostaną przedstawione wzajemne relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat. W ramach szkolenia przewidzianych jest szereg ćwiczeń mających na celu przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Wkrótce

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia Cash flow – Rachunek przepływów pieniężnych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Cash flow – Rachunek przepływów pieniężnych

 

ISTOTA I SENS RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
PODSTAWY PRAWNE

moduł 1 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI NR 1 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

moduł 2 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY KSR 1 I MSR 7
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 3 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

METODA BEZPOŚREDNIA  SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 4 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 5 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

moduł 6 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych
  • Sporządzanie poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych.

WZAJEMNE RELACJE POMIĘDZY RACHUNKIEM CASH FLOW A BILANSEM I RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT

moduł 7 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów