Dlaczego warto wybrać Szkolenie Delegowanie zadań w zespole?

Czy to, w jaki sposób delegujesz zadania swoim pracownikom ma wpływ na ich wykonanie? Jak zwiększyć efektywność pracy oraz co zrobić, aby Twoje polecenia były realizowane we właściwy sposób? Dzięki naszemu szkoleniu delegowane zadań w zespole poznasz skuteczne techniki przekazywania informacji, dowiesz się też co ma wpływ na odbiór Twoich słów oraz jak ten odbiór poprawić!

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 22.01.2018 - 23.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Kogo zapraszamy na Szkolenie Delegowanie zadań w zespole

 • Osoby na stanowiskach kierowniczych;
 • Osoby, które chciałyby usprawnić swój sposób zarządzania pracownikami;
 • Osoby mające na co dzień do czynienia z sytuacjami wymagajacymi delegowania zadań;
 • Osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie delegowania zadań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

delegowanie zadań w zespole

Szkolenie delegowanie zadań w zespole prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia delegowanie zadań w zespole

KOMUNIKACJA MOTYWACYJNA JAKO BAZA DO SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ

moduł 1 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się;
 • Spójność komunikacyjna;
 • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika
 • Język reaktywny i proaktywny;
 • Zaangażowanie w rozmowę, słuchanie pracownika i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb pracownika;
 • Praktyczne zasady komunikacji budującej motywację pracownika;

SKUTECZNE DELEGOWANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA I ROZWOJU PRACOWNIKA

moduł 2 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Czym jest delegowanie?
 • Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej;
 • Zasady delegowania obowiązków;
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać;
 • Delegowanie jako proces;
 • Delegowanie w organizacji, cele i korzyści dla pracownika i dla szefa;
 • Zasady efektywnego delegowania;
 • Mądre delegowanie według modelu WARTO;
 • Kryteria i zasady delegowania;
 • Styl kierowania – autodiagnoza;
 • Ćwiczenie grupowe – jaki styl zarządzania preferujesz;
 • Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika;
 • Feedback jako narzędzie rozwoju pracownika;
 • Trudne rozmowy jak je prowadzić – fakty czy opinie ?
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, pozytywnej i negatywnej;

DELEGOWANIE ZADAŃ W OPARCIU O KOMPETENCJE

moduł 3 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Sposób wykorzystania i dopasowania kompetencji do zadań;
 • Style zarządzania i kierowania;
 • Poziom dojrzałości pracownika a dobór stylu zarządzania wg  Blancharda;
 • Analiza stylu kierowania – test dla uczestników;
 • Analiza dojrzałości pracownika – siatka;
 • Role zespołowe M. Belbina;
 • Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowisku menedżerskim (co ja potrzebuje umieć i wiedzieć);
 • Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowiskach pracowniczych (co powinni umieć i wiedzieć moi ludzie i dlaczego );
 • Systemy ocen kompetencyjnych;
 • Zarządzanie ludźmi w oparciu o kryterium kompetencji i motywacji;

WYZNACZANIE I PRZEKAZYWANIE CELÓW JAKO ELEMENT SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ

moduł 4 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Metoda przekazywania celów oraz uzyskiwania zobowiązań;
 • Reguła kaskadowości celów;
 • Ćwiczenie: Opracowanie i przekazanie zadań;

COACHING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE DOSKONALENIA SAMODZIELNOŚCI PODWŁADNYCH

moduł 5 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Istota coachingu menedżerskiego;
 • Określanie celów;
 • Wydobywanie zasobów;
 • Osiąganie celów;
 • Słuchanie i zadawanie pytań;
 • Udzielanie informacji zwrotnych;
 • Różnice między coachingiem tradycyjnym i menedżerskim;

KONTROLA DZIAŁAŃ PRACOWNIKA

moduł 6 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Samokontrola pracownika;
 • Metody zbierania informacji o działaniach pracownika (obserwacja);
 • Podsumowanie obserwacji;
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków;
 • Działania korygujące pracownika;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Dyskusja i konsultacje

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Delegowanie zadań w zespole poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet