Dlaczego to szkolenie?

Każdy z nas kieruje się w życiu prywatnym pewnymi zasadami. To nic innego jak zasady etyki. Nie inaczej powinno być w życiu zawodowym, a to ze względu na obiektywne korzyści płynące z etycznego postępowania. Na szkoleniu Etyka w biznesie dowiesz się, że biznes może być etyczny a zarazem opłacalny oraz rozwiniesz w sobie umiejętności odnoszenia zasad moralnych do praktyki.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.01.2018 - 12.01.201815.03.2018 - 16.03.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które pragną nauczyć się etycznego postępowania w biznesie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia etyka w biznesie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia etyka w biznesie

WPROWADZENIE DO ETYKI W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie etyka w biznesie
 • Definicja etyki;
 • Budowanie etycznej postawy;

ETYCZNY MENEDŻER

moduł 2 – szkolenie etyka w biznesie
 • TOŻSAMOŚĆ
  • Jak być etycznym człowiekiem z klasą? Jak budować swój autorytet?
  • Jak przyznać się do błędu z klasą?
  • Jakie tożsamości niekorzystnie wpływają na efektywność zespołu?
  • Wartości;
  • Typy wartości;
  • Wartości jako priorytet;
 • PRZEKONANIA
  • Przekonania destrukcyjne;
  • Przekonania wspierające;
 • ZACHOWANIE
  • Zachowanie jako przejaw przekonań, wartości i tożsamości;
  • Zachowania etyczne i nieetyczne;
  • Budowanie własnego wizerunku i autorytetu;
  • Co buduje autorytet w oczach pracownika?
  • Dlaczego warto ustalić osobisty standard zachowań?

ETYCZNE WPŁYWANIE

moduł 2 – szkolenie etyka w biznesie
 • Jak przewodzić w kontaktach z pracownikami?
 • Jak wpływać na innych, modelować, zmieniać i inspirować a nie narzucać i rozkazywać?
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo podobieństwa;
 • Technika „robienie w anioła”;
 • Wpływanie poprzez słownictwo;
 • Dlaczego warto używać pochwał?

JAK SŁUCHAĆ ŻEBY SŁYSZEĆ I ŻEBY PRACOWNIK CZUŁ SIĘ WYSŁUCHANY

moduł 3 – szkolenie etyka w biznesie
 • Parafraza;
 • Precyzowanie;
 • Odzwierciedlenie emocji;
 • Dowartościowanie;

ANALIZA STRATEGII DZIAŁANIA

moduł 4 – szkolenie etyka w biznesie
 • Typy osobowości;
 • Potrzeby każdego z typów osobowości;
 • Komunikaty dopasowane do osobowości;
 • Ukryty potencjał, czyli nasz „orzeł i reszka”;

„GORĄCE PYTANIA”

moduł 5 – szkolenie etyka w biznesie
 • Jak rozstrzygnąć spór pomiędzy pracownikami?
 • Jak reagować na nieetyczne zachowania klientów?
 • Jak etycznie udzielać nagany?
 • Jak rozmawiać o błędach, jak pokazać z klasą, że sytuacja nam się nie podoba?
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami w kontakcie z pracownikiem lub klientem?
 • Dlaczego nie należy nigdy się tłumaczyć?
 • Kilka wskazówek do prezentacji i rozmów z pracownikami

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 6 – szkolenie etyka w biznesie
 • Rola nastawienia a chęć rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności;
 • Kształtowanie automotywacji i chęci do wprowadzania zmian;
 • Pozytywny monolog wewnętrzny i stosowanie afirmacji;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Etyka w biznesie poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Magdalena Guillet