szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Właściwie przeprowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest podstawą wszelkich innych czynności związanych ze szkoleniami pracowników. To proces wyjatkowo ważny dla każdej organizacji tym samym wymaga dokładnego przemyślenia i analizy. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci uzyskać wiedzę umożliwiającą skuteczną identyfikację potrzeb szkoleniowych i przygotowanie planu szkoleń i rozwoju. W ramach warsztatu uczestnicy poznają najważniejsze metody oraz praktyczne narzędzia służące identyfikacji potrzeb szkoleniowych i planowaniu szkoleń.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 18.12.2017 - 19.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Warsztat skierowany jest do osób odpowiedzialnych za identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz planowanie szkoleń (Kierowników ds. Szkoleń, Specjalistów ds. Szkoleń, Training Managerów, HR Business Partnerów).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych

Szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

EWOLUCJA POLITYKI SZKOLEŃ I ROZWOJU

moduł 1 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Jaka jest rola polityki szkoleniowej w organizacji?
 • Zmiana paradygmatu funkcji szkoleń.
 • Polityka szkoleniowa jako biznesowy proces w organizacji.

KLUCZOWE PROCESY W POLITYCE SZKOLENIOWEJ

moduł 2 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Strategia organizacji i polityka szkoleniowa – jak je powiązać?
 • Główne procesy polityki szkoleniowej

ROLA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI PRAGMATYCZNYM WYZNACZNIKIEM SPOSOBU IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH

moduł 3 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • W jaki sposób rola szkoleń w organizacji wpływa na Identyfikację Potrzeb Szkoleniowych?
 • Strategia rozwojowa organizacji a rola czynnika ludzkiego.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych czy zbieranie zamowień na szkolenia?
 • Analiza istniejących praktyk IPS na przykładach.
 • Określenie celu IPS dla własnej organizacji.

KANONICZNE METODY POLITYKI SZKOLENIOWEJ

moduł 4 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Rozpoznanie i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (RAPS) – model Leslie Rea
 • Potrzeby i cele szkoleniowe – model Kirkpatricka
 • Uczestnicy procesu szkolenia – kwintet szkoleniowy L. Rea, analiza ich ról i zadań
 • Skuteczne określanie celów – reguła SMART

ROLA PROCEDUR I  NARZĘDZI

moduł 5 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Procesy – procedury – narzędzia: ich rola i faktyczna użyteczność, wymagania vs. korzyści;

TWORZENIE PLANU SZKOLEŃ

moduł 6 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Rozpoznane potrzeby szkoleniowe punktem wyjścia do… czego? (szkolenia vs. projekty szkoleniowe)
 • Konsolidacja potrzeb szkoleniowych – zasady i narzędzia.
 • Określanie priorytetów szkoleń. Tworzenie rocznego planu i budżetu szkoleń

PROCEDURA REALIZACJI IPS- PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA

moduł 7 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Identyfikacja i analiza strategicznych wyznaczników dla Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych w organizacji – określenie celów IPS, identyfikacja procesów strategicznych ,
 • Identyfikacja źródeł potrzeb szkoleniowych organizacji (klasyfikacja szkoleń/potrzeb szkoleniowych w organizacji);
 • Stworzenie struktury Rocznego Planu i Budżetu Szkoleń (RPBS) – wyróżniki potrzeby szkoleniowej;
 • Analiza danych niezbędnych do stworzenia RPBS;
 • Określenie sposobów zbierania informacji o potrzebach szkoleniowych;
 • Procedura IPS;
 • Stworzenie narzędzi (FIPS, tabela potrzeb szkoleniowych i tabela konsolidacji, RPS).

TWORZENIE IPS

moduł 8 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Praca w grupach w celu przećwiczenia nabytych umiejętności oraz przygotowania próbnych wersji narzędzi

SYMULACJA IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

moduł 9 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji potrzeby szkoleniowej przy pomocy poznanych narzędzi. Analiza U.

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet