Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

W efekcie szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą rozliczania końcowego projektu UE. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia utrwalą wiedzę z zakresu obowiązków beneficjenta przed i po zakończeniu projektu. Umożliwi także wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu sprawozdawczości projektu oraz przygotowania do kontroli końcowej.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.11.2017 - 21.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Szkolenie dotyczące przygotowywania i fozliczania projektów UE, prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
 Wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartośc stanowią  symulacje                 prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

 

 ZASADY POPRAWNEJ KONSTRUKCJI ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PROJEKTU

moduł 1 –  szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
 • Problemy i trudności w realizacji projektu;
 • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
 • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Jak opracować wniosek o płatność końcową aby przyspieszyć wypłatę dofinansowania;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

OMÓWIENIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

moduł 2 –  szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność;
 • Warsztaty z opracowania wniosków o płatność;
 • Praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe);

KONTROLA PROJEKTU UNIJNEGO PO ZAKOŃCZENIU JEGO REALIZACJI

moduł 3 –  szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów;
 • Przygotowanie się beneficjenta do kontroli;
 • Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli;
 • Kluczowe kwestie weryfikowane podczas kontroli;
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów;

PROJEKT ROZLICZONY I CO DALEJ?

moduł 4 –  szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Okres trwałości projektu – działania dozwolone i niedopuszczalne;
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie utrzymania celu projektu;
 • O jakich kwestiach informować donatora po zakończonym projekcie;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 –  szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego? poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Ewa Krzykowska