Dlaczego to szkolenie?

Niezakłócona komunikacja w środowisku pracy jest istotnym czynnikiem jej optymalnej organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników oraz ich prawidłowe relacje z przełożonymi. Szkolenie komunikacja w zespole pomoże uczestnikom na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Wskażemy techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Wspólnie z uczestnikami wypracujemy metody na stworzenie sprawnie działającego, zorientowanego na sukces zespołu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 08.01.2018 - 09.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie
 • Osób, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja w zespole

Szkolenie komunikacja w zespole  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu komunikacja w zespole wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, case-y przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja w zespole

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Wprowadzenie i rozpoczęcie szkolenia

TYPY OSOBOWOŚCI W PRACY ZESPOŁU

moduł 2 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Samoidentyfikacja z wykorzystaniem kart osobowości;
 • Dyskusja w zespołach roboczych na temat własnych wyborów;
 • Prezentacja cech poszczególnych typów z dyskusją i odniesieniem do praktyki i doświadczeń uczestników szkolenia;
 • Praca w 4 zespołach roboczych – opracowanie planu komunikacji z danym typem osobowości;
 • Ćwiczenie w komunikowaniu informacji dla danego typu osobowości;

DOSKONALENIE PRACY ZESPOŁU

moduł 3 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Jak udoskonalić pracę zespołu;

SYSTEM WARTOŚCI ZESPOŁU

moduł  4- szkolenie komunikacja w zespole
 • Omówienie systemu wartości zespołu;

RECEPTA NA LEPSZĄ PRACĘ ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Co polepszy pracę zespołu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Komunikacja w zespole poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet

Tomasz Zegarski