Dlaczego to szkolenie?

Trening opiera się na umiejętnym połączeniu dwóch obszarów komunikacji: werbalnej i niewerbalnej, czyli co mówić i jak to robić. Pracownicy przećwiczą skuteczne narzędzia komunikacji werbalnej, a w symulacjach sprawdzą swoją mowę ciała. Zapoznają się z różnicami osobowościowymi pozwalającymi osiągnąć wysoki poziom przystosowania stylu komunikacji do współpracowników.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.12.2017 - 12.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Menadżerów każdego szczebla;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie;
 • Osób, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

Szkolenie komunikacja wewnętrzna z pracownikami prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu w zakresie komunikacji wewnętrznej z pracownikami, wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

PROFESJONALNE NASTAWIENIE DO BUDOWANIA RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-1 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności;
 • Nastawienie rozmówcy do udzielania informacji;
 • Przełamywanie ograniczających barier w rozmowie ze współpracownikami;
 • Wiarygodność – budowanie wizerunku specjalisty;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;

RÓŻNICE W SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI

Moduł-2 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Intencja a interpretacja;
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
 • Słownictwo a dominująca preferencje w odbiorze bodźców;
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów telefonicznych i sposoby przeciwdziałania im;

IDENTYFIKACJA TYPU OSOBOWOŚCI ROZMÓWCY / WSPÓŁPRACOWNIKA

Moduł-3 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
 • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
 • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
 • Wygląd, wizerunek;
 • Komunikacja niewerbalna;
 • Autorytet i relacja;
 • Stopień okazywania emocji;
 • Poznanie własnego potencjału: mocnych stron i obszarów do udoskonalenia;

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA JAKO ELEMENT WPŁYWAJĄCY NA BUDOWANIE RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-4 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Budowanie wiarygodności (odbiór całości nadawanego komunikatu, komunikaty wzbudzające agresję lub wycofanie, komunikaty budujące zaufanie);
 • Głos (doskonalenie czystości wypowiedzi – praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru);

AKTYWNE SŁUCHANIE JAKO ELEMENT SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

Moduł-5 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Nadawanie a interpretacja;
 • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
 • Precyzowanie informacji;
 • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
 • Podsumowanie rozmowy;

KIEROWANIE ROZMOWĄ ZADAWANIE PYTAŃ

Moduł-6 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;

ZARZĄDZANIE SŁOWEM W RELACJACH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-7 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

Moduł-8 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Argumenty logiczne i korzyści;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH Z PRACOWNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-9 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • „Ja jestem ok i ty jesteś ok” – rola nastawienia do siebie i innych w asertywności;
 • Podstawowe umiejętności asertywne;
 • Analiza własnej postawy, sposobu komunikowania się i zachowania w stosunku do innych;
 • Asertywna odmowa i prośba – jak mówić nie, by nie zrażać do siebie innych;
 • Asertywność w sytuacjach stresowych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

Moduł-10 Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Komunikacja wewnętrzna z pracownikami poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet