Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego to szkolenie?

Komunikacja werbalna i niewerbalna są bardzo istotnymi elementami procesu sprzedaży. Jak utrzymywać inicjatywę w prowadzeniu rozmowy, jak umiejętnie uprzedzać obiekcje, jak zbierać istotne informacje oraz diagnozować potrzeby klienta? Jak wpływać na klienta poprzez odpowiedni dobór pytań i zwrotów, a także czystość mowy oraz jasność i zwięzłość sformułowań? Dzięki temu szkoleniu handlowcy przeprowadzą klienta przez cały proces decyzyjny dając mu możliwość ciągłego wyboru i poczucie, że sam podjął ostateczną decyzję, nie pozostawiając miejsca na zastrzeżenia i obiekcje oraz nie dopuszczając do sporów, dyskusji i sytuacji konfliktowych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 29.11.2017 05.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Doradców;
 • Konsultantów, specjalistów;
 • Managerów projektów;
 • Członków zespołów projektowych;
 • Wdrożeniowców;
 • Pracowników obsługi klienta;
 • Pracowników działu serwisu;
 • Pracowników działów technicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja z klientem

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja z klientem

RÓŻNICE W SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ

moduł 1 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Proces komunikacji:
  • Intencja a interpretacja;
  • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
  • Słownictwo a dominująca preferencje w odbiorze bodźców;
 • Identyfikacja typu osobowości klienta na bazie takich informacji jak:
  • Ton i siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty;
  • Stosowana argumentacja;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;
 • Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji:
  • Preferencje w sposobie nawiązywania i budowania relacji;
  • Budowanie zaufania;
 • Style podejmowania decyzji przez klientów:
  • Kryteria podejmowania decyzji;
  • Motywatory decyzyjne;
  • Manipulacje klientów (świadome i nieświadome);
 • Przekonywanie klienta:
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby;
  • Dobór optymalnego sposobu wypowiedzi;
  • Specyfika argumentacji – jakich argumentów użyć i w jaki sposób;
 • Poznanie swojego potencjału:
  • Zasoby wspierające (silne strony);
  • Zasoby ograniczające (słabości);
  • Potencjał ukryty i metody uaktywniania go;
  • Wykorzystywanie silnych stron swojej osobowości w kontakcie z klientem i unikanie słabych;

KREOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALISTY

moduł 2 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Głos jako narzędzie wpływu;
 • Wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Wpływ emocji głosu na odbiór treści słów;
 • Ton głosu jako sygnał nastawienia do klienta;

PYTANIA I AKTYWNE SŁUCHANIE PODSTAWĄ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

moduł 3 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Pytania w komunikacji:
  • Sztuka zadawania właściwych i celowych pytań;
  • Rodzaje pytań i ich funkcje;
  • Wydobywanie potrzeb i motywowanie przez pytania;
  • Pytania kierujące uwagę;
  • Pułapki zadawania pytań;
 • Rodzaje słuchania:
  • Funkcje słuchania w uczeniu;
  • Rodzaje słuchania i ich specyfika;
  • Ćwiczenie empatii;

PREZENTOWANIE SWOICH OPINII

moduł 4 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Przedstawienie celów, wypowiadanie się, prezentowanie rozwiązań, propozycji;
 • Opinie i fakty – jak nie dopuszczać do emocjonalnych dyskusji i spierania się o rację;
 • Ocena aktualnych umiejętności komunikacyjnych;
 • Poprawność językowa – wpływanie poprzez odpowiednie słownictwo, wirusy mowy, paralingwistyka;
 • Motywowanie klientów poprzez odpowiednie prezentowanie propozycji, zadań, celów;
 • Słownictwo profesjonalisty – komunikaty wzbudzające agresję i wycofanie, komunikaty budujące zaufanie;

TRUDNE ROZMOWY Z KLIENTAMI

moduł 5 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Asertywność w komunikacji:
  • Modelowanie postawy asertywnej;
  • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);
 • Radzenie sobie z niezadowoleniem klienta:
  • Reakcja na krytykę klienta;
  • Konfrontacja przekonań;
  • Rozmowa o rozbieżnych opiniach i przekonaniach;
  • Negocjacje w sytuacji „reklamacji”;
 • Trudne sytuacje w kontakcie z klientem:
  • Zabronione zwroty i sposoby zachowania;
  • Lista zarzutów i trudnych pytań od klientów;
  • Cztery propozycje skutecznego reagowania w trudnej sytuacji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Komunikacja z klientem poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Tomasz Zegarski

Jacek Gruchelski