Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie dotyczy kontroli zarządczej w kontekście zarządzania jednostką, wdrażania układu zadaniowego i zarządzania przez cele.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 10.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników jednostek;
 • Głównych księgowych;
 • Kadry zarządzającej;
 • Kadry rezerwowej;
 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

 

KONTROLA ZARZĄDCZA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – REGULACJE PRAWNE

moduł 1 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej;
 •  Definicja legalna kontroli zarządczej;
 •  Pochodzenie kontroli zarządczej;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

moduł 2 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Zakres podmiotowy kontroli zarządczej;
 •  Osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządcza;
 •  Rola ministra finansów i ministra resortowego;
 •  Dokumenty związane z kontrolą zarządczą;

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 3 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Podstawa projektowania kontroli zarządczej;
 •  Powiązanie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym i przepisami kompetencyjnymi dotyczącymi jednostki;
 •  Tworzenie procedur;
 •  Kultura organizacyjna jednostki – definicja, znaczenie w zarządzaniu i budowa;
 •  Coaching i mentoring w jednostce;
 •  Codzienna realizacja kontroli zarządczej;

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 4 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Status prawny standardów;
 •  Rola i praktyczne stosowanie standardów;
 •  Wykorzystanie standardów przy tworzeniu procedur;

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 5 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Materiały pomocnicze przygotowane przez Ministra Finansów;
 • Podstawowe definicje;
 • „Koło ryzyka” – jak postępować z ryzykiem;
 • Szczegółowe postępowanie z ryzykiem;
 • Tworzenie procedur zarządzania ryzykiem – zagadnienia praktyczne;
 • Monitorowanie ryzyk;
 • Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania jednostką/działem;

KONTROLA ZARZĄDCZA A AUDYT WEWNĘTRZNY

moduł 5 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Rola audytora wewnętrznego w jednostce;
 • Wykorzystanie doświadczenia audytora przy budowaniu systemu kontroli zarządczej;
 • Audyt skuteczności funkcjonowania procedur;
 • Najczęstsze błędy popełniane przy audytach w zakresie kontroli zarządczej;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Agata Janiszewska-Skowron