Dlaczego to szkolenie?

Marketing mix 7P to mieszanka instrumentów, które efektywnie sprofilowane przyczyniają się do sukcesu rynkowego każdej firmy. Dzięki skutecznie dopasowanej strukturze marketingu mix Klient kupuje oczekiwany przez niego produkt/usługę, po akceptowanej przez niego cenie, w dogodnym dla niego miejscu i czasie. Firma natomiast sprzedaje najbardziej marżowe produkty, dzięki czemu może rozwijać swoją działalność.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia marketing mix 7P

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia marketing mix 7P

 

MARKETING

moduł 1 – szkolenie Marketing mix 7P
 • Definicja pojęcia “marketing”;
 • Ewolucja koncepcji marketingu;
 • Marketing & Sprzedaż — zintegrowane działania PULL i PUSH kluczem do sukcesu firmy;

GRUPA DOCELOWA

moduł 2 – szkolenie Marketing mix 7P
 • Rodzaje klientów (B2B, B2C);
 • Charakterystyka klientów – opis psychograficzny i behawioralny;
 • Potrzeby klientów – na podstawie piramidy potrzeb Maslowa;
 • Segmentacja klientów – jednorodne grupy dla których warto stworzyć osobną strategię działania;
 • Źródła informacji o klientach – pierwotne i wtórne;

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 3 – szkolenie Marketing mix 7P
 • PRODUCT (ang.) Produkt — korzyści dla klienta;
 • PROMOTION (ang.) Promocja — komunikacja z klientem;
 • PRICE (ang.) Cena — koszt zakupu dla klienta;
 • PLACEMENT (ang.) Dystrybucja — wygoda zakupu dla klienta;
 • PEOPLE (ang.) Personel — jakość obsługi klienta;
 • PROCESS (ang.) Procesy — szybkość realizacji zlecenia;
 • PHYSICAL EVIDENCE (ang.) Świadectwo materialne — dowody jakości produktów/usług;

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

moduł 4 – szkolenie Marketing mix 7P
 • Obszary przewag konkurencyjnych;
 • USP (Unique Selling Proposition ang.) unikalna propozycja sprzedaży;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie Marketing mix 7P
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Marketing mix 7P poprowadzi jeden z poniższych trenerów