Dlaczego to szkolenie?

Narzędzia marketingowe 360° to zbiór instrumentów promocji używanych w celu rozwoju firmy. Znajomość roli, typów i znaczenia poszczególnych narzędzi wpływa na optymalizację kosztową inwestycji marketingowych, dzięki czemu mniejszymi nakładami na firma może generować większą marżę i zyski.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia narzędzia marketingowe 360⁰

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia narzędzia marketingowe 360⁰

 

ATL – REKLAMA TV, RADIO, PRASA, INTERNET, OUTDOOR

moduł 1 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form reklamy;
 • Zalety i wady poszczególnych form reklamy;
 • Tworzenie scenariusza reklamy;
 • Tworzenie architektury strony internetowej;

BTL – PLAKATY, ULOTKI, EKSPOZYCJE, SZYLDY I INNE

moduł 2 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form reklamy;
 • Zalety i wady poszczególnych form reklamy;
 • Tworzenie koncepcji plakatu oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznego instrumentu marketingowego;

PROMOCJA BEZPOŚREDNIA – TELEMARKETING, FAX-MAILING, E-MAILING

moduł 3 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Tworzenia scenariusza rozmowy telefonicznej;
 • Tworzenie koncepcji newslettera oraz weryfikacja wg. Narzędzia 7 cech skutecznego mailing’u;

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ — PROMOCJA DODATKOWA, TARGI I POKAZY HANDLOWE, SPRZEDAŻ WIĄZANA, KREDYTY

moduł 4 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form wsparcia;
 • Zalety i wady poszczególnych form wsparcia;
 • Tworzenie koncepcji promocji konsumenckiej oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznej promocji;
 • Tworzenie pakietów sprzedażowych – sprzedaż wiązana;

PR – KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM, SPONSORING, LOBBING

moduł 5 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form PR’u;
 • Tworzenie komunikatu prasowego;
 • Tworzenie artykułu sponsorowanego;

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO

moduł 6 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Pola eksploatacji;
 • Zasięg obowiązywania praw autorskich;
 • Czas obowiązywania praw autorskich;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Narzędzia marketingowe 360⁰ poprowadzi jeden z poniższych trenerów