szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Jak przygotować się do negocjacji? Jak budować przewagę negocjacyjną? Kiedy i jak stosować argumenty? Jak radzić sobie z manipulacjami partnera negocjacji? Jak zakończyć negocjacje, by odnieść sukces? Jak stworzyć równowagę pomiędzy konkurencją, a współpracą w negocjacjach? Podczas szkolenia handlowcy zapoznają się z technikami i grami negocjacyjnymi, nauczą się rozpoznawać strategie działania partnera negocjacji i nauczą się odpowiednio stosować poznane techniki negocjacyjne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.12.2017 - 12.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Sprzedawców;
 • Doradców klienta;
 • Handlowców.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje handlowe

szkolenie negocjacje handlowe

Szkolenie negocjacje handlowe prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia negocjacje handlowe

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Kształtowanie odpowiedniego sposobu myślenia o procesie negocjacji;
 • Rola i modelowanie właściwego nastawienia w osiąganiu sukcesu w negocjacjach;
 • Stereotyp Polaka – tajemnica braku skuteczności w kontakcie i negocjacjach z klientem;
 • Cele w negocjacjach;
 • Budowanie własnej siły w negocjacjach;
 • Przełamywanie ograniczających barier – czego można się obawiać i jak te obawy przezwyciężać;
 • Kształtowanie Indywidualnego Mistrzostwa poprzez doskonalenie strategii rozmów z klientami;

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Głos jako narzędzie wpływu na klienta;
 • Postawa jako element świadczący o poczuciu własnej wartości;
 • Mimika i kontakt wzrokowy z partnerem negocjacji;
 • Niewerbalne oznaki siły negocjatora;
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

KOMUNIKACJA WERBALNA W NEGOCJACJACH

moduł 3 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Pytania w negocjacjach;
 • Sztuka aktywnego słuchania podczas negocjacji;
 • Werbalne techniki wpływu;
 • Budowanie pozytywnego nastawienia partnera negocjacji dzięki językowi pozytywów;
 • Komunikaty budujące siłę negocjacyjną;

STRATEGIE NEGOCJACJI W OPARCIU O TYPY OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Style negocjacji w zależności od typu osobowości;
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty danego stylu negocjacji;
 • Potrzeby, wartości i argumenty przekonujące dany typ osobowości;

PROCES NEGOCJACJI

moduł 5 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Strategie negocjacyjne;
 • Ustalanie najlepszego alternatywnego rozwiązania BATNA;
 • Planowanie strategii negocjacyjnej;
 • Techniki negocjacyjne;
 • Techniki stosowane na początku negocjacji, w środku oraz na zakończenie;
 • Triki stosowane przez partnera negocjacji;
 • Ustępstwa w negocjacjach;

SZTUKA PRZEKONYWANIA I ZBIJANIA ZASTRZEŻEŃ W TRAKCIE NEGOCJACJI

moduł 6 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Argumentacja w trakcie negocjacji;
 • Przekonywanie partnera w negocjacjach;
 • Opinie i fakty w negocjacjach;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Negocjacje handlowe poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Beata Martynowicz-Kot