Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020 oraz zasięgną informacji dotyczących źródeł finansowania projektów w Polsce. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na nabycie wiedzy na temat kierunków zmian w polityce UE, w tym w polityce spójności od 2014 roku.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20

 

KIERUNKI ZMIAN POLITYKI SPÓJNOŚCI UE OD 2014 R.

moduł  1 –  szkolenie nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20

NOWE PODEJŚCIE DO POLITYK HORYZONTALNYCH

moduł 2 –  szkolenie nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20

JAK BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

moduł 3 – szkolenie  nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20

ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM LIZBOŃSKIM

moduł 4 – szkolenie  nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

moduł 5 – szkolenie  nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20
 • Budżet unijny na lata 2014-2020;
 • Co z tego dla Polski?
 • Zasady zarządzania finansami w nowej perspektywie budżetowej;
 • Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020 i podział środków;
 • Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa;

FUNDUSZE 2014-2020 W POLSCE

moduł 6 – szkolenie  nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20
 • Nowe zasady finansowania projektów unijnych – instrumenty finansowe;
 • Zasady koordynacji polityk UE i programów operacyjnych;
 • System instytucjonalny w Polsce: rola i zadania poszczególnych instytucji i jednostek;
 • Zmiany w systemie zarządzania funduszami na szczeblu krajowym i regionalnym;

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW W POLSCE

moduł 7 – szkolenie  nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20
 • Zasady podziału środków 2014-2020;
 • Nowy podział funduszy w ramach polityki spójności;
 • Sześć programów ogólnokrajowych: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, PO Pomoc Techniczna;
 • Regionalne Programy Operacyjne;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie  nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Nowa perspektywa budżetowa – fundusze unijne 2014-20 poprowadzi jeden z poniższych trenerów