Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Czy po styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, osoba dotychczas pełniąca funkcję ABI może pełnić ją nadal? Od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym zmienia się rola ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jeszcze bardziej akcentując jego zadania dotyczące nadzoru nad stosowaniem przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych. Za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą wysokie kary. Oprócz kar finansowych można również ponieść odpowiedzialność karną. Jeśli zależy Ci na tym, żeby pozyskać niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i wprowadzanych zmian w sposób zwięzły, a przy tym ciekawy i przekazywany od strony praktycznej – zapraszamy na szkolenie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji;
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji ABI, pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie ochrony danych. Uczestnicy otrzymają także wzory dokumentacji niezbędne do pracy ABI.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

glasses-on-macbook

Szkolenie dla Administratorów ABI, prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI ABI W KONTEKŚCIE DODANYCH ART. 36A 36C UODO ORAZ WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA KONTROLNEGO

moduł 1 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • a) Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (PBI, IZSI, upoważnienia, oświadczenia, ewidencja, rejestry zbiorów danych osobowych) oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • b) Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO;

ZAPEWNIANIE PRZEZ ADO ŚRODKÓW ORGANIZACYJNYCH ORAZ TECHNICZNYCH JAK RÓWNIEŻ ORGANIZACYJNEJ ODRĘBNOŚCI ABI. BEZPOŚREDNIA PODLEGŁOŚĆ ABI WZGLĘDEM ADO PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ DEREGULACYJNĄ

moduł  2 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI DLA ADO, KTÓRY NIE POWOŁAŁ W SWOICH STRUKTURACH ABI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIOWEGO

moduł  3 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

PODSTAWOWE ELEMENTY SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO W WYNIKU DOKONANIA SPRAWDZENIA PRZEZ ABI ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI UODO

moduł 4 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Rodzaje sprawdzeń dokonywanych na potrzeby ado i/lub giodo;
 • Plan sprawdzeń;
 • Program sprawdzenia;
 • Dokumentowanie czynności dokonywanych w wyniku sprawdzenia (notatka, protokół, kopia obrazu, zapisu);
 • Pierwszy plan sprawdzeń – 30.04.2015 r.

NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE REJESTRACJI ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH SENSYTYWNYCH TRADYCYJNYCH PAPIEROWYCH ORAZ INFORMATYCZNYCH ELEKTRONICZNYCH W GIODO ORAZ ZWOLNIENIA W ZAKRESIE REJESTRACJI ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH TZW. ZWYKŁYCH

moduł 5 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

STATUS DOTYCHCZASOWYCH ABI W KONTEKŚCIE ART. 35 USTAWY DEREGULACYJNEJ

moduł 5 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

WZORY ZGŁOSZEŃ POWOŁANIA ORAZ ODWOŁANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIOWEGO

moduł 6 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

WZORY REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ABI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA REJESTRACYJNEGO

moduł 7 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

ABI – POWOŁYWAĆ CZY NIE?

moduł 7 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI;
 • Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych;

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ PAPIEROWEJ

moduł 7 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej;
 • Środki zabezpieczeń danych osobowych w formie elektronicznej – czy system informatyczny przetwarzający dane osobowe spełnia wymogi wskazane w przepisach prawa? – zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej m. In.: loginy, hasła, wygaszacze ekranów oraz pozostałe środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 • Polityka haseł;
 • Polityka czystego biurka;
 • Procedura zarządzania kluczami;
 • Komputerowe nośniki informacji;
 • Kopie bezpieczeństwa;
 • Zabezpieczenia kryptograficzne;
 • Procedury reagowania na incydenty;

KONSULTACJE PRAWNE

moduł 8 – szkolenie szkolenia szkolenia nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Nowe Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski