Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów). Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania magazynów a w szczególności: procesów składowania i manipulacji towarów, wyposażenia technicznego, zarządzania magazynami oraz optymalizacji kosztów. Szkolenie pomoże uczestnikom przy planowaniu i realizowaniu zadań, które mają służyć poprawie funkcjonowania magazynów, zwiększeniu możliwości składowych i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 14.12.2017 - 15.12.201726.02.2018 - 27.02.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych zaprezentowaną tematyką szkolenia.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia nowoczesny magazyn

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Część I

 

MAGAZYNY I ICH ROLA W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie nowoczesny magazyn

ORGANIZACJA GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 2 – szkolenie nowoczesny magazyn

ZAPASY, A WYPEŁNIENIE MAGAZYNÓW

moduł 3 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Co proponuje technologia dla magazynów przedsiębiorstw;
 • Jak efektywnie zarządzać zapasami?
 • Składowanie zapasów;

OBRÓT TOWARÓW- JAK KONTROLOWAĆ

moduł 4 – szkolenie nowoczesny magazyn

BHP W PRACY MAGAZYNÓW

moduł 5 – szkolenie nowoczesny magazyn

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ

moduł  6 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Jak poprawiać funkcjonalność magazynów?

Część II

LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI

moduł  7 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Planowanie zapasów w przedsiębiorstwie;
 • Metody zarządzania zapasami;

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA A MODELOWANIE I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł  8 – szkolenie nowoczesny magazyn

OBLICZENIE WIELKOŚCI ZAPASÓW BIEŻĄCYCH, MAKSYMALNYCH I ZAPASÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ CZASU ZAMAWIANIA I ORGANIZACJI ICH PRZEPŁYWU

moduł  9 – szkolenie nowoczesny magazyn

FUNKCJONOWANIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W KONTROLI I KOORDYNACJI ZAPASÓW

moduł  10 – szkolenie nowoczesny magazyn

FUNKCJONOWANIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W KONTROLI I KOORDYNACJI ZAPASÓW

moduł  11 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Określenie kosztów zamrożonych w zapasach;
 • Podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających;

ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł  12 – szkolenie nowoczesny magazyn

ZADANIA I PRIORYTETY DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA

moduł  13 – szkolenie nowoczesny magazyn

Część III

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA

moduł  14 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Organizacja przestrzeni magazynowej;
 • Przechowywanie i składowanie materiałów;
 • Innowacyjne technologie magazynowania;
 • Wydawanie towarów z magazynu;

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGAZYNIERA

moduł  15 – szkolenie nowoczesny magazyn

GOSPODARKA ZAPASAMI

moduł  16 – szkolenie nowoczesny magazyn
 • Dokumentacja obrotu magazynowego;
 • Kontrola gospodarki magazynowej;

DEPOZYTY

moduł  17 – szkolenie nowoczesny magazyn

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł  18 – szkolenie nowoczesny magazyn

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Nowoczesny magazyn poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Andrzej Koziar