Dlaczego to szkolenie?

W każdym z nas drzemie potencjał, z którego nie zdajemy sobie sprawy lub, z którego nie wiemy jak korzystać. Dlaczego tak jest? Ponieważ wiążę się to z niskim poziomem samoświadomości i nie posiadaniem odpowiednich umiejętności. Na szkoleniu odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do tego, abyś określił w sobie "to coś", a później umiał "to" rozwijać. Zdobędziesz także umiejętności potrzebne do tego abyś umiał wykorzystywać swój potencjał w życiu codziennym i zawodowym.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 30.11.2017 11.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich, którzy dążą do własnego rozwoju, chcą nauczyć się nowych umiejętności i dbania o siebie, chcą być bardziej kreatywni oraz asertywni.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

MOJE KOMPETENCJE

moduł 1 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Kompetencje jako połączenie postawy, umiejętności, wiedzy i cech osobowości;
 • Podział kompetencji, rodzaje kompetencji;
 • Diagnozowanie własnych kompetencji – w poszukiwaniu swoich mocnych stron;
 • Gdzie i jak mogę wykorzystać własne kompetencje;
 • Kompetencje w organizacji – co jest wymagane na moim stanowisku;
 • Diagnozowanie obszarów do pracy;

MOJE STRATEGIE DZIAŁANIA

moduł 2 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Cztery strategie działania – cztery typy osobowości;
 • Identyfikacja własnego typu osobowości: analityk, pragmatyk, sangwinik, przyjaciel;
 • Potencjał poszczególnych typów;
 • Zagrożenia i pułapki w kontekście posiadanego typu osobowości;

KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

moduł 3 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Autoprezentacja – co wpływa na to, jak postrzegają nas inni;
 • Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku;
 • Aspekty komunikacji niewerbalnej;

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

moduł 4 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Warunki sukcesu w komunikacji;
 • Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań;
 • Aktywne słuchanie a słuchanie automatyczne;
 • Odkrywanie własnych barier utrudniających konstruktywną komunikację;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

moduł 5 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Istota asertywności;
 • Asertywność w kontaktach prywatnych i biznesowych;
 • Granice asertywności;
 • Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie bez poczucia winy, techniki asertywności;

KREATYWNOŚĆ

moduł 5 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Twórczość przez małe i duże „T”, czyli kto z nas jest twórczy;
 • Czy można trenować twórczość?
 • Zasady twórczej pracy;
 • Zidentyfikowanie przeszkód w twórczym myśleniu jednostki;
 • „Model stereotypu” – wychodzenie poza nawyki i schematy myślowe;
 • Wewnętrzny krytyk;
 • Wypracowanie sposobów przezwyciężania barier;
 • Przydatne techniki twórczego myślenia;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 6 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Rola nastawienia a chęć rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności;
 • Kształtowanie automotywacji i chęci do wprowadzania zmian;
 • Pozytywny monolog wewnętrzny i stosowanie afirmacji;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 7 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Budowanie własnej misji i wizji życiowej przez określenie swojej tożsamości, wartości i przekonań;
 • Wyzwolenie osobistej inicjatywy i zwiększenie otwartości;
 • Zasady formułowania celów;
 • Indywidualny plan doskonalenia stworzony w oparciu o wiedzę na temat swoich możliwości, obszarów do pracy i znajomości indywidualnych preferencji i posiadanych cech

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Izabella Gielnicka