Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą redagowania pism. Uczestnicy dowiedzą się jak zorganizować efektywnie działający sekretariat. Poznają zasady etykiety biznesowej. Podczas szkolenia doskonalone są umiejętności, które powinna posiadać profesjonalna sekretarka/asystentka.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do sekretarek biznesowych i pracowników administracyjno - biurowych w jednostkach administracji publicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia perfekcyjna sekretarka – asystentka

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia perfekcyjna sekretarka – asystentka

 

FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU

moduł 1 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Sekretariat wizytówką firmy;
 • Współpraca sekretarki z szefem;

NOWOCZESNA SEKRETARKA

moduł 2 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Wizerunek sekretarki;
 • Miejsce pracy sekretarki;
 • Cechy, wygląd, wykształcenie i umiejętności sekretarki;

ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU

moduł 3 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Planowanie i organizacja pracy;
 • Organizacja sekretariatu;
 • Organizacja spotkań;

KOMUNIKACJA

moduł 4 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Przekazywanie informacji;
 • Obsługa klienta;
 • Rozmowy telefoniczne;

ZARZĄDZANIE CZASEM

moduł 5 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Terminarz;
 • Organizowanie zebrań;
 • Przyjmowanie interesantów, delegacji;
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych;

KORESPONDENCJA

moduł 6 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Prowadzenie korespondencji biurowej;
 • Korespondencja elektroniczna;

PISMA

moduł 7 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Redagowanie pism;
 • Adresowanie kopert;
 • Protokoły;
 • Pisma przewodnie;
 • Zaświadczenia;
 • Zaproszenia;
 • Sprawozdania;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie perfekcyjna sekretarka – asystentka
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Perfekcyjna sekretarka – asystentka poprowadzi jeden z poniższych trenerów