Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego wykonania. Zawartość merytoryczna szkolenia została tak skonstruowana, aby uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania planu finansowego. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i prawne dotyczące planowania i zarządzania finansowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonywaniu planu finansowego. Po wprowadzeniu teoretycznym pozostała część szkolenia prowadzona będzie w oparciu o praktyczny case study zarządzania finansami w jednostce budżetowej.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 06.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie skierowane do pracowników jednostek budżetowych zaangażowanych w przygotowanie i wykonywanie planu finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

 

PODSTAWOWE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

moduł 1 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej
  • Regulacje prawne w zakresie realizacji dochodów oraz dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe;
  • Klasyfikacja budżetowa oraz typy dysponentów budżetowych;

PLANOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW A WYTYCZNE „NOTY BUDŻETOWEJ”

moduł 2 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

WIELOLETNIE PLANOWANIE BUDŻETOWE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

moduł 3 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej
  • Przygotowanie planu finansowego jednostki budżetowej w oparciu o wytyczne ministra finansów;
  • Sporządzenie harmonogramów dochodów i wydatków w jednostce budżetowej;
  • Wykonywanie planu finansowego oraz sprawozdawczość budżetowa;

KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

moduł 4 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 4 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

OMÓWIENIE PROBLEMÓW ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA

moduł 5 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Adam Osenkowski