Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Środki finansowe są jednym instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów unijnych. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych oraz poznanie metod oceny projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentację wewnątrz firmy bez pomocy zasobów zewnętrznych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 25.01.2018 - 26.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie pozyskiwania funduszy unijnych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenie z zakresu pozyskiwanie funduszy europejskich jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

pozyskiwanie funduszy europejskich

 

Dzień 1

 

FUNDUSZE UNIJNE 2014 – 2020

moduł 1 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Omówienie zasad działania funduszy UE,
 • Omówienie programów operacyjnych.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

moduł 2 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Wniosek aplikacyjny,
 • Biznes plan,
 • Projekcja finansowa,
 • Inne załączniki do wniosku.

ROZLICZANIE DOTACJI

moduł 3 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich

INNE INSTRUMENTY FINANSOWE, ZWIĄZANE Z DOTACJAMI

moduł 4 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Kredyt pomostowy,
 • Fundusze pożyczkowe,
 • Fundusze poręczeniowe,
 • Pożyczka na innowacje z PARP.

 

Dzień 2

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE

moduł 5 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach RPO;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Ewa Krzykowska