Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę dotycząca aspektów rodzicielstwa. Kadra zarządzająca dowie się, co zgodnie z prawem należy się ich pracownikom (rodzicom/ przyszłym rodzicom) i na co musi lub też nie musi się zgodzić.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej, menagerów, działów kadr.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze

glasses-on-macbook

Szkolenie  w zakresie urlopów pracowniczych prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze

 

OCHRONA KOBIET W CIĄŻY

moduł 1- szkolenie pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze

URLOPY PRACOWNICZE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REGULACJI PRAWNYCH

moduł 2- szkolenie pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze
  •  Urlop macierzyński;
  •  Urlop macierzyński dodatkowy;
  •  Urlop rodzicielski;
  •  Urlop wychowawczy;
  •  Urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych;

UPRAWNIENIE DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

moduł 3 – szkolenie pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł  4 – szkolenie pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Pracownik jako rodzic – urlopy pracownicze poprowadzi jeden z poniższych trenerów