Dlaczego to szkolenie?

Występ przed publicznością to zjawisko żywe, emocjonujące i dla wielu stresujące. Jak zbudować korzystny wizerunek, zaprezentować się jako osoba kompetentna, rozbudzić ciekawość widza, poprowadzić spotkanie w sposób oryginalny i skuteczny – i jeszcze czerpać z tego przyjemność? Czy można się tego nauczyć? Przekonaj się na naszym szkoleniu z profesjonalnych prezentacji i wystąpień publicznych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 04.01.2018 - 05.01.201826.02.2018 - 27.02.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, których istotną częścią pracy jest kreowanie własnego wizerunku i prezentowanie – produktów, usług czy idei.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne

MODELOWANIE POSTAWY I KREOWANIE WIZERUNKU

moduł 1 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Czynniki sukcesu w prowadzeniu prezentacji;
 • Rola nastawienia w prowadzeniu prezentacji;
 • Monolog wewnętrzny i jego wpływ na skuteczność działań prezentacyjnych;
 • Przygotowanie psychofizyczne;

DLACZEGO KOMUNIKACJA POZAWERBALNA JEST AŻ TAK WAŻNA?

moduł 2 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Specyfika komunikowania niewerbalnego (głos, postawa, gestykulacja);
 • Budowanie wiarygodności (odbiór całości nadawanego komunikatu, spójność i sprzeczność, komunikaty wzbudzające agresję lub wycofanie, komunikaty budujące zaufanie);
 • Wywieranie PPW I OPW (pierwsze i ostatnie pozytywne wrażenie);
 • Postawa i mowa ciała (gruntowanie, dystans emocjonalny);
 • Głos (doskonalenie czystości wypowiedzi;

PROWADZENIE PREZENTACJI

moduł 2 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Wzbudzanie zainteresowania;
 • Techniki trzymania uwagi;
 • Zarządzanie przestrzenią;
 • Etapy prezentacji (etap przygotowania; etap prezentowania: informowanie, uzasadnienie logiczne, budowanie własnych argumentów, odniesienia i przykłady, przydatność praktyczna; podsumowania);
 • Rozpoczynanie prezentacji (ustawienie wobec audytorium, powitanie, przedstawienie siebie, istotne informacje organizacyjne, budowanie wzajemnych interakcji, reakcja na osoby spóźniające się);
 • Prowadzenie prezentacji – ćwiczenia praktyczne;

KOMUNIKACJA WERBALNA W CZASIE PREZENTACJI

moduł 3 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 •  Pytania, czyli motor komunikowania się – jak je wykorzystać w prowadzeniu prezentacji;
 •  Aktywne „zczytywanie uczestników prezentacji”;
 •  Przygotowanie się do obiekcji i trudnych pytań;
 •  Słowo mówione (język korzyści, w tym argumentacja, operowanie korzyściami

ZASADY I SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

moduł 4 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 •  Budowanie autorytetu w relacji ze słuchaczami;
 •  Reagowanie na trudne zachowania słuchaczy;
 •  Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami;
 •  Radzenie sobie z tremą;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Tomasz Zegarski