Szkolenie profesjonalna obsługa Klienta

Dlaczego warto wybra właśnie to szkolenie?

Badania Gartner Group wskazują na to, że firmy tracą tylko 10% Klientów, ponieważ konkurencja proponuje obiektywnie coś lepszego. Ponad 70% klientów odchodzi do konkurencji, ponieważ dostawca nie poświęca im wystarczająco dużo uwagi. Koszt pozyskania nowego Klienta jest od 8 do 10 razy wyższy od utrzymania przy sobie aktualnego. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta ma nauczyć pracowników takiego prowadzenia rozmowy z Klientem, przyjmowania reklamacji i zażaleń, wpływania na zachowanie i stan emocjonalny klienta, aby niezależnie od sprawy, w jakiej dzwoni lub przychodzi zawsze wracał zadowolony.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 21.12.2017 - 22.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta;
 • Handlowców;
 • Sprzedawców;
 • Konsultantów;
 • Pracowników działów obsługi klienta;
 • Właścicieli małych firm;
 • Pracowników recepcji.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia profesjonalna obsługa klienta

Moduł -1 Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie dotyczące profesjonalnej obsługa Klienta jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia profesjonalna obsługa klienta

ISTOTA OBSŁUGI KLIENTA

moduł 1 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Czym jest Obsługa Klienta (czyli, poznanie zasad jakie obowiązują w Obsłudze Klienta);
 • Obsługa Klienta właściwa i niewłaściwa (czyli, jak obsługiwać i jak nie obsługiwać Klienta);

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 2 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Czym jest komunikowanie się (czyli, poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się);
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli, co utrudnia naszą komunikację z innymi);

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 3 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Mowa Ciała (czyli, jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów w obsłudze Klienta);
 • Praca z głosem (czyli, jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta);

JĘZYK STOSOWANY W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 4 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • „Słowa ‘magiczne” (czyli, jakich słów używać w obsłudze Klienta);
 • Odpowiedzialność za słowo (czyli, w jaki sposób mówimy do innych);

BADANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA

moduł 5 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Aktywne słuchanie (czyli, jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem);
 • Badanie oczekiwań Klienta (czyli, sztuka stawiania właściwych pytań);

MODEL CK

moduł 6 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Język korzyści (czyli, jak skutecznie prezentować produkt/usługę);
 • Argumentowanie (czyli, jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały);

TRUDNE SYTUACJE

moduł 7 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Bank obiekcji (czyli, jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta);
 • Praca nad emocjami (czyli, jak panować nad swoimi emocjami w obsłudze Klienta);

 ASERTYWNOŚĆ

moduł 8 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Pojęcie asertywności (czyli, jak nie być agresywnym i nie być uległym);
 • Narzędzia asertywności (czyli, jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Tomasz Zegarski

Jacek Gruchelski