Dlaczego to szkolenie?

Nie każdy od razu będzie dobrym liderem, szefem, kierownikiem czy menedżerem - ale niemalże każdy może nauczyć się tego nauczyć.Ważna jest umiejętna komunikacja, konsekwencja oraz kilka innych cech dobrego przywódcy. Jeżeli właśnie awansowałeś i chcesz nauczyć się jak zarządzać ludźmi albo jesteś na stanowisku kierowniczym już od jakiegoś czasu, lecz chcesz stale poszerzać swoje umiejętności - zapraszamy na szkolenie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.12.2017 - 12.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby kierujące pracą zespołów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia przywództwo

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przywództwo

OKREŚLENIE ROLI LIDERA W ZESPOLE

moduł 1 – szkolenie przywództwo
 • Określenie charakterystyki lidera – Co odróżnia menedżera od lidera?
 • Style kierowania – rozpoznanie różnic, czynniki wpływające na każdy ze stylów;
 • Test autodiagnostyczny badający style kierowania;

ROLE W ZESPOLE

moduł 2 – szkolenie przywództwo
 • Role zespołowe wg Belbina. Test autodiagnostyczny, określenie układu ról we własnym zespole;
 • Warunki, jakie muszą spełniać liderzy;
 • Kiedy menedżer staje się liderem;
 • Jaki styl kierowania przyjąć aby był optymalnie dostosowany do rodzaju zespołu i rozkładu ról zespołowych?
 • Pozytywny i negatywny wpływ lidera na zespół;

Przywództwo W PRAKTYCE

moduł 3 – szkolenie przywództwo
 • Praktyczny przywódca – samoocena, wnioski uwzględniające potrzeby grupy i jednostek;
 • Określenie indywidualnego planu działania;

UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

moduł 4 – szkolenie przywództwo
 • Co leader może robić źle? Katalog najczęstszych błędów;
 • Cele pracy menedżera;
 • Komunikacja menedżerska jako element budowania wydajności zespołu;
 • W których momentach zarządzania zespołem trzeba zachować szczególną ostrożność?

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA

moduł 5 – szkolenie przywództwo
 • Stworzenie algorytmów obowiązujących w firmie dotyczących:
  • Dyscyplinowania;
  • Karania;
  • Przekazywania niepopularnej informacji;
  • Chwalenia;
 • Scenki wypracowujące skuteczne i nie inwazyjne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Rodzaje postępowania z różnymi typami podwładnych: stawiającymi opór, kontestatorami, zbyt uległymi itd.;

LIDER ZMOTYWOWANEGO ZESPOŁU

moduł 6 – szkolenie przywództwo
 • Rozwój wiedzy na temat:
  • Mechanizmów motywacji;
  • Najważniejszych czynników motywacji pozafinansowej;
  • Mechanizmów skutecznego delegowania;
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności – pozytywnego wpływania na motywację swoich pracowników;
 • Rozwijanie własnej motywacji;
 • Radzenia sobie bez wsparcia systemów motywacyjnych tworzonych przez organizację;
 • Budowania autorytetu szefa m.in. przez delegowanie zadań;
 • Rozwój świadomości i budowanie postaw;
 • Jakie są źródła mojej wewnętrznej motywacji?
 • Na ile mój styl działania, jako szefa jest motywacyjny dla podwładnych?
 • Określenie kluczowych obszarów do rozwoju osobistego każdego z szefów;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie przywództwo
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Przywództwo poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet