Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

"Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel".

- Peter F. Drucker

Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach stanowią fundament każdego przedsiębiorstwa. Na szkoleniu Rekrutacja i selekcja przekażemy Ci wszystkie informacje oraz umiejętności niezbędne do tego, abyś umiał wybrać najlepszego kandydata na poszukiwanie stanowisko.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 27.11.2017 - 28.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się przygotowywaniem i prowadzeniem naboru nowych pracowników.
 • właścicieli firm.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

rekrutacja i selekcja

szkolenie-z-rekrutacji-i-selekcji

Szkolenie z zakresu rekrutacj i selekcji jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rekrutacja i selekcja

PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI

moduł 1 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Ustalenia realnych potrzeb rekrutacyjnych – zdefiniowanie stanowiska do obsadzenia (np. miejsce w strukturze organizacyjnej, opis i zakres obowiązków, trudności stanowiska);
 • Identyfikacja źródeł pozyskiwania odpowiednich kandydatów;

OPRACOWANIE PROFILU KOMPETENCYJNEGO PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA

moduł 2 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Schemat profilu kandydata (cechy fizyczne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zachowanie, osobowość, cechy specyficzne);
 • Wybór kryteriów sukcesu – ustalenie listy cech, jakie powinien posiadać idealny kandydat;
 • Dlaczego warto skupić na zadaniach i obowiązkach a nie na stanowisku?
 • Poziomy dopasowania (relacyjny, zawodowy, uniwersalny);

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

moduł 3 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Co wpływa na pozytywny i negatywny wizerunek firmy?
 • Jak przyciągnąć dobrych kandydatów – zasady formułowania ogłoszeń o mocy selekcyjnej;

ANALIZA APLIKACJI

moduł 4 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jak szybko i skutecznie przejrzeć stos aplikacji?
 • Gdzie w aplikacji można znaleźć potrzebne informacje?
 • Na co zwrócić uwagę przeglądając CV?
 • Co powinno zaniepokoić w CV?
 • Na co zwrócić uwagę czytając list motywacyjny?

SELEKCJA KANDYDATÓW

moduł 5 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jakie narzędzia selekcji można wykorzystać w procesie rekrutacji?
 • Co należy uwzględnić wybierając określone metody selekcji?
 • Opisy wybranych metod selekcyjnych;
 • Assessment Centre;
 • Próbki pracy;
 • Testy osobowościowe, zdolności i umiejętności;
 • Rozmowy kwalifikacyjne;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Jakie błędy możemy popełniać w czasie wstępnej oceny kandydata? Co wpływa na naszą ocenę?
 • Jak zmaksymalizować trafność wyboru, czyli jak zwiększyć pewność, że kandydat naprawdę posiada daną cechę?

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

moduł 6 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Przygotowanie się do rozmowy;
 • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej – powitanie, ogólna prezentacja firmy i stanowiska, wywiad z kandydatem, sprawdzenie kluczowych kompetencji, opinia i pytania kandydata, zakończenie rozmowy;
 • Notatki;
 • Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (np. przyjęcie postawy słuchania, stawianie różnego rodzaju pytań);
 • Badanie motywacji kandydata;
 • Uważna obserwacja zachowań i ich interpretacja;
 • Jak reagować na kandydata „gadułę”? Jak ucinać dłuższe wywody na temat umiejętności kandydata?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada tylko TAK lub NIE?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada ogólnikami?;
 • Błędy popełniane w trakcie rozmowy i sposoby na eliminowanie ich;

PODEJMOWANIE DECYZJI – WYBÓR KANDYDATA

moduł 7 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Podsumowanie zebranych informacji;
 • Narzędzia pomocne w podjęciu decyzji;
 • Feedback dla kandydatów odrzuconych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Opinie uczestników szkoleń z rekrutacji i selekcji

Szkolenie rekrutacja i selekcja poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet