Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego warto wybrać właśnie  to szkolenie?

Szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu. Jeżeli w codziennym życiu, pracy jesteś narażony na ich występowanie, zapraszamy do uczestnictwa w  naszym szkoleniu szkoleniu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 13.12.2017 - 14.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do osób, które w codziennych relacjach zawodowych są narażone na występowanie konfliktów i nieporozumień w kontaktach z innymi ludźmi, osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia rozwiązywanie konfliktów

moduł 4 - szkolenie rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie w zakresie rozwiązywania konfliktów jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia rozwiązywanie konfliktów

DIAGNOZA SYTUACJI W ZESPOLE

moduł 1 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów

KONFLIKT – PRZYCZYNY, ŹRÓDŁA, MECHANIZM POWSTAWANIA, ZAPOBIEGANIE

moduł 2 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
  •  Pułapki w podejściu do konfliktów;
  •  Błędy w rozwiązywaniu konfliktów;

TYP OSOBOWOŚCI A ŹRÓDŁA, PODEJŚCIE I SPOSÓB DZIAŁANIA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 3 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 4 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
  •  Mediacje;
  •  Negocjacje;
  •  Arbitraż;

KOMUNIKACJA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 5- szkolenie rozwiązywanie konfliktów
  •  Rozwiązania sytuacji konfliktowych w zespole;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet