Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem majątkiem. Dzięki szkoleniu uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie regulacje zostaną podparte rzeczywistymi przykładami z praktyki trenera jak również omówione zostaną sytuacje uczestników z powyższego zakresu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 790 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Księgowi;
  • Główni księgowi;
  • Kontrolerzy finansowi;
  • Analitycy finansowi;
  • Pracownicy biur rachunkowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

moduł 1 - szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

Szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

 

POJĘCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

moduł 1 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

ŚRODKI TRWAŁE W KONTEKŚCIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI JAK I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

moduł 2 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

moduł 3 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

UJĘCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ROZLICZENIU PODATKOWYM

moduł 4 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

moduł 5 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z EWIDENCJĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

moduł 6 – szkolenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki poprowadzi jeden z poniższych trenerów

dr Gyöngyvér Takáts