Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami strategicznego zarządzania projektem obejmujące m.in. role i odpowiedzialność kierownictwa projektu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje decyzyjne w projektach (sponsorzy, członkowie Komitetów Sterujących).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia strategiczne zarządzanie projektami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategiczne zarządzanie projektami

 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

moduł 1 –  szkolenie strategiczne zarządzanie projektami
 • Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

moduł 2 –  szkolenie strategiczne zarządzanie projektami
 • Proces zarządzania projektem;
 • Role i odpowiedzialności kierownictwa projektu;

Strategiczne zarządzanie projektami

moduł 3 –  szkolenie strategiczne zarządzanie projektami
 •  Strategia organizacji i jej realizacja;
 •  Zarządzanie portfelem projektów;
 •  Miejsce PPM w organizacji;
 •  Kompetencje, podział ról i odpowiedzialności;

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

moduł 4 –  szkolenie strategiczne zarządzanie projektami
 •  Zarządzanie zmianą;
 •  Zarządzanie zespołem;
 •  Zarządzanie konfliktami;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 –  szkolenie strategiczne zarządzanie projektami
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Strategiczne zarządzanie projektami poprowadzi jeden z poniższych trenerów