Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Jak trafnie wybrać potencjalnych klientów? Jak zbierać informacje i jakie informacje zbierać, by maksymalizować efektywność sprzedaży telefonicznej? Jak zmotywować się do pracy telemarketingowej? Jak tworzyć pozytywną atmosferę i budować relacje w rozmowie telefonicznej? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak umówić spotkanie, żeby klient rzeczywiście chciał się spotkać? Uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą metody telefonicznej prezentacji oferty, badania i diagnozowania lub kreowania potrzeb, operowania argumentami w kontakcie z klientem, radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami; a także poznają i doświadczą specyfiki rozmowy telefonicznej – najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminowania.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.11.2017 - 21.11.201713.12.2017 - 21.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Telemarketerów;
 • Pracowników obsługi klienta;
 • Pracowników call center;
 • Pracowników infolinii.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia telemarketing

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  telemarketing

PRZYGOTOWANIE MENTALNE W SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ

moduł 1 – szkolenie  telemarketing
 • Modelowanie właściwej postawy telemarketera;
 • Rola właściwego nastawienia w osiąganiu sukcesu w rozmowach telefonicznych;
 • Modelowanie właściwego nastawienia i skutecznej postawy;
 • Budowanie własnej siły w kontakcie telefonicznym;
 • Cel w telemarketingu – umówić spotkanie;
 • Przełamywanie ograniczających barier – czego można się obawiać i jak te obawy przezwyciężać;

METODOLOGIA SKUTECZNEJ PRACY Z TELEFONEM

moduł 2 – szkolenie  telemarketing
 • Etapy rozmowy telefonicznej;
 • Skuteczne „sposoby na asystentkę”;
 • Rola asystentki / sekretarki;
 • Pierwszy kontakt i nawiązywanie relacji z asystentką;
 • Przekonywanie korzyściami – jak zjednać asystentkę;
 • Specyfika rozmów z decydentami;
 • Specyfika pracy osób na wyższych stanowiskach;
 • Profil decydenta i jego styl działania;
 • Obawy telemarketera przed kontaktem z dyrektorami i prezesami;

STRATEGIE DZIAŁANIA OPARTE NA POTRZEBACH KLIENTA

moduł 3 – szkolenie  telemarketing
 • Identyfikacja typu osobowości klienta na bazie: tonu i siły głosu, tempa i dynamiki wypowiedzi, używanych słów i zwrotów, stosowanej argumentacji;
 • Poznanie swojego potencjału jako negocjatora;

GŁOS SKARBEM TELEMARKETERA

moduł 4 – szkolenie  telemarketing
 • Głos jako narzędzie pracy;
 • Wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Wpływ emocji głosu na odbiór treści słów;
 • Praca z głosem;
 • Profesjonalne ćwiczenia dykcji i impostacji głosu;

KOMUNIKACJA WERBALNA W KONTAKCIE TELEFONICZNYM

moduł 5 – szkolenie  telemarketing
 • Sztuka prowadzenia rozmowy telefonicznej poprzez zadawanie pytań;
 • Aktywne słuchanie klienta i zbieranie informacji;
 • Zarządzanie słowem, czyli budowanie wizji w głowie klienta: język korzyści, a język problemów, eliminowanie słów osłabiających wypowiedź, zmiana języka egocentrycznego na język korzyści klienta;
 • Argumentacja w rozmowie z klientem;

DODATKOWE WSKAZÓWKI OD PRAKTYKA

moduł 6 – szkolenie  telemarketing
 • „Wyróżnij się albo giń”:
 • Telemarketing jako wyzwanie i okazja do sprawdzenia się;
 • Naturalność i swoboda zamiast sztuczności i schematyczności w telemarketingu;
 • Rutyna w telemarketingu – skąd się bierze, jakie ma konsekwencje i jak ją przezwyciężać;
 • Wykorzystanie kreatywności w telemarketingu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie  telemarketing
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Telemarketing poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Jacek Gruchelski

Tomasz Zegarski

Piotr Kądzielski-Zysk