Dlaczego to szkolenie?

W ostatnim czasie ustawodawca wprowadził wiele zmian w podatku od towarów i usług. Większość z nich dotyczy podstawowych obowiązków podatników (m.in. fakturowania, nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnej dostawy towarów, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku).

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia są podatnicy zajmujący się usługami transportowymi oraz spedycyjnymi (krajowymi, unijnymi jak również międzynarodowymi), w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach logistyki i transportu, właściciele firm transportowych, przewoźnicy krajowi i międzynarodowi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia transport i spedycja a podatek VAT

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia transport i spedycja a podatek VAT

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT (DOSTAWA TOWARÓW, ŚWIADCZENIE USŁUG, WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW, WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW, EKSPORT TOWARÓW, IMPORT TOWARÓW)

moduł 1 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT

KRAJOWE USŁUGI TRANSPORTOWE

moduł  2 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego;
 • Podstawa opodatkowania;
 • Stawka podatku;
 • Zasady fakturowania usług transportowych;

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE USŁUGI TRANSPORTU TOWARÓW

moduł 3 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT
 • Pojęcie wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów;
 • Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów;
 • Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów;
 • Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, gdy usługobiorcą jest podmiot polski;
 • Miejsce opodatkowania usług pośredników (spedytorów) przy wewnątrzwspólnotowych usługach transportu towarów;
 • Stawka podatku przy wewnątrzwspólnotowych usługach transportu towarów;
 • Wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów a import usług;
 • Zasady fakturowania;

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE USŁUGI TRANSPORTU OSÓB

moduł 4 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT TOWARÓW

moduł 5 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT
 • Pojecie usług transportu międzynarodowego towarów;
 • Miejsce opodatkowania usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych;
 • Stawka podatku – 0% i warunki jej zastosowania;
 • Usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej;
 • Usługi transportu międzynarodowego a import usług;
 • Zasady fakturowania;

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT OSÓB

moduł 6 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT
 • Pojecie usług transportu międzynarodowego osób;
 • Miejsce opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
 • Stawka podatku;
 • Usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie transport i spedycja a podatek VAT
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Transport i spedycja a podatek VAT poprowadzi jeden z poniższych trenerów