Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Praca menedżera wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Jeżeli zajmujesz stanowisko kierownicze i chcesz osiągać coraz to nowe sukcesy - zapraszamy Cię na szkolenie na którym odświeżysz swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi oraz przećwiczysz w praktyce nowo nabyte umiejętności.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1190 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;
 • Wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia trening menedżerski

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia trening menedżerski

PROFIL MENEDŻERA SKUTECZNEGO – COACHING A ZARZĄDZANIE

moduł 1 – szkolenie trening menedżerski

OKREŚLENIE INDYWIDUALNEGO STYLU KIEROWANIA

moduł 2 – szkolenie trening menedżerski
 • Metoda Enneatreningu;

SILNE I SŁABE STRONY INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI ORAZ

moduł 3 – szkolenie trening menedżerski
 • Kształtowanie programu indywidualnych zdolności przywódczych;
 • Warsztat budowania własnych programów rozwojowych

ENNEATRENING

moduł 4 – szkolenie trening menedżerski
 • Podstawowe typy zachowań;
 • Przyczyny i podstawowe typy konfliktów;

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

moduł 4 – szkolenie trening menedżerski

PLANOWANIE STRATEGICZNE

moduł 5 – szkolenie trening menedżerski

KIEROWANIE PRZEZ MOTYWOWANIE

moduł 6 – szkolenie trening menedżerski

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie trening menedżerski
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Trening menedżerski poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet