Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.12.2017 31.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do osób, które zainteresowane są wnioskowaniem o udostępnienie informacji publicznej oraz udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

udostępnianie informacji publicznej

Szkolenie udostępnianie informacji publicznej prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

udostępnianie informacji publicznej

 

AKTY PRAWNE

moduł 1 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej

POJĘCIE INFORMACJI

moduł 2 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
  •  Podmioty uprawnione do jej udostępniania;
  •  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek;

OGRANICZENIE PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

moduł 3 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
  •  Terminy;

JAKICH KOSZTÓW ZWROTU MOŻEMY ŻĄDAĆ?

moduł 4 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

moduł 5 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej

SANKCJE KARNE

moduł 6 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Udostępnianie informacji publicznej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Małgorzata_Czartoryska

Małgorzata Czartoryska

Agata Janiszewska-Skowron

Katarzyna Skwierczyńska